An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Publicaties

Download hier onze whitepapers, brochures en artikelen.

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Bevlogen en betrokken

Bevlogen en betrokken medewerkers zijn de sleutel tot succes in organisaties. Zij kunnen hun talenten verder ontplooien en effectiever samenwerken. Dit leidt tot betere resultaten. Maar hoe stimuleer je deze eigenschappen als organisatie en leidinggevende?

De praktijk als leermeester

Het leervermogen van mensen en organisaties bepaalt hun succes. In hoeverre weten zij zichzelf kritisch te bekijken en te verbeteren? Ervaringsgericht leren blijkt één van de meest effectieve methoden voor talent- en leiderschapsontwikkeling.

Duurzame keuzes maken vraagt persoonlijk leiderschap

Duurzame leiders zetten hun koers uit op basis van dialoog met alle stakeholders. Ze hebben oog voor een breder scala aan belangen dan ooit te voren. De lange termijn telt mee in hun dagelijkse afwegingen. Dit vraagt om bewust en persoonlijk leiderschap.

Emotionele intelligentie verbindt

Hoe maakt een leider het verschil? Met een slimme strategie of vooral met zijn of haar persoonlijkheid? Moeilijke keuze. Feit is dat het vermogen om eigen emoties en die van anderen goed te managen, een leider effectief maakt. En dat is te leren.

Ervaren medewerkers ontwikkelen

Een oude hond kun je geen nieuwe trucjes meer leren, zo zegt een Engels spreekwoord. De ervaring in leiderschaps- en talentontwikkeling is anders. Bovendien, in een vergrijzende maatschappij is de oudere werknemer nog waardevoller. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is onontbeerlijk.

Het Nieuwe Leren

De term 'Het Nieuwe Leren' duikt de laatste tijd overal op. Is het de zoveelste hype? Het tegendeel blijkt. Nieuwe technologie en nieuwe inzichten in ons lerend vermogen maken leren effectiever en leuker.

Het ORMIT leiderschapsmodel

Elk individu bezit unieke kwaliteiten en kan daarmee het verschil maken voor zijn of haar organisatie. Een succesvolle manager draagt hier aan bij door te inspireren en te stimuleren. Het ORMIT Leiderschapsmodel richt zich op het ontwikkelen an deze kwaliteiten.

Ontwikkelen vraagt een goed klimaat

Ontwikkeling helpt zowel persoonlijke ambities te realiseren als organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Het dient daarmee een gedeeld belang van individu en organisatie en creëert waarde voor alle betrokkenen. De context waarin dit gebeurt, is bepalend voor succes, zo ondervond ooit ook Albert Einstein.

Ontwikkeling loont

Ontwikkelen is meer dan ooit nodig. En het is voor medewerkers een belangrijke arbeidsvoorwaarde geworden. Organisaties besteden jaarlijks twee procent van de loonkosten aan opleiding. Maar is die investering de moeite waard? Wat is eigenlijk de return on development van ontwikkeling?

Samenwerken in een team doe je zo

Teams zijn een belangrijke motor van organisaties. De kwaliteit van samenwerken bepaalt voor een groot deel de effectiviteit van teams. Dat klinkt makkelijker dan het is. Samenwerking vraagt duidelijke doelen en vooral vertrouwen. Dat weet ook iedere trekvogel.

Slimmer werken, betere leiders

Samen met technische innovatie bepaalt sociale innovatie het succes van organisaties. Door werk slimmer te organiseren en in te spelen op de individuele talenten en behoeften van medewerkers, verbeteren de prestaties. Sociale innovatie maakt toekomstbestendig.Kwestie van evolutie.

Succesvol leiderschap op elk niveau

Goed leiderschap is een belangrijke voorwaarde voor succes. Niet alleen aan de top, maar op alle niveaus. Om goed leiderschap te waarborgen moeten organisaties niet alleen talent van buitenaf kunnen aantrekken, maar vooral ook talent in huisherkennen, koesteren en tot bloei brengen.

ORMIT A Great Place to Work

Restaurants die hun gasten culinair blijven boeien, kunnen op een goede dag hun inspanningen beloond zien met een Michelinster. Organisaties die hun medewerkers boeien en laten bloeien, kunnen uitgroeien tot een 'Beste Werkgever' of een 'Great Place to Work'.

Employer Branding 

Intern beginnen is extern winnen. Employer branding is een middel dat je in staat stelt om huidige medewerkers  te binden, boeien en betrekken en potentiële medewerkers te werven. Dat maakt een organisatie een Great Place To Work. 

Talent koesteren en ontwikkelen

Talent in huis hebben is van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek hebben zij de sleutel tot succes in handen. Talent koesteren en ontwikkelen hoort daarbij.

Van controle naar vertrouwen

Het Nieuwe Werken draagt bij aan de prestaties van organisaties en het welzijn van medewerkers. Mits het gepaard gaat met goede voorbereiding en begeleiding. Het Nieuwe Werken vraagt om leiderschap dat is gebaseerd op vertrouwen en gedeelde waarden.

Breinvriendelijk leren

Ben je ooit te oud om te leren? Het cliché wil dat dat niet het geval is. En, zoals vaak met clichés, klopt het. Dankzij de wetenschap weten we dat ons brein prima in staat blijft om nieuwe informatie en ervaringen te verwerken. Goed nieuws voor talent- en leiderschapsontwikkeling.

De winst van verschillen

Elke generatie staat weer anders in het leven en iedere generatie brengt zijn eigen kracht en verwachtingen mee. Organisaties met oog voor deze dynamiek weten het beste te halen uit alle medewerkers.