Drie gravinnen.jpeg
  • Onze experts

Vertrouwen is goed en controle hoort daar bij

Blog van Rob Gering, talent- en leiderschapsontwikkelaar ORMIT

Rob Gering .png

By Rob Gering

Talent- en leiderschapsontwikkelaar ORMIT

Zelfsturing past goed bij ORMIT. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid, voelen eigenaarschap, delen informatie en spreken zichzelf en anderen aan. Klinkt goed, maar de praktijk is vaak wat lastiger. Niet iedereen staat zo in het werk en het blijkt eigenlijk een moeizaam proces te zijn. Waar ligt dat aan en wat is er nodig om dat proces soepeler te laten verlopen?

Niet loslaten, maar anders vasthouden

Ik ben bij nog al wat processen geweest en wat opvalt is dat zelfsturing (zelforganiserende teams) vaak wordt ingevoerd omdat de huidige situatie niet meer werkt. Dan maar wat anders lijkt de redenering en komt weinig voort uit de overtuiging dat zelfsturing recht doet aan kwaliteiten van mensen. De grootste aanpassing lijkt bij de leiding nodig die een andere rol gaat krijgen. Kunnen zij wel hun stijl aanpassen? Vaak handelen ze vanuit de gedachte dat het niet meer hun verantwoordelijkheid is, dus moet het team het maar oplossen. Daar lijkt het vaak fout te gaan. Zoals Wouter Hart (bekend van het boek Verdraaide Organisaties) zo mooi zegt “Je moet als leidinggevende niet loslaten, maar anders vasthouden”.

"Nieuwsgierig zijn is wellicht belangrijker dan je intelligentie."
Rob Gering .png

By Rob Gering

Talent- en leiderschapsontwikkelaar ORMIT

Bronnen van controle

Hoe geef je dan vorm aan vertrouwen naar je mensen in deze complexe wereld en hoe koppel ik vertrouwen aan het gevoel dat ik er als leidinggevende toe doe? Er zijn verschillende soorten van controle. De behoefte aan controle wordt vaak gevoed vanuit vijf verschillende bronnen.

  1. Zorgzaamheid
  2. Nieuwsgierigheid
  3. Feedback/leergierigheid
  4. Angst
  5. Wantrouwen

Veel vragen stellen

De eerste drie zijn positieve bronnen van controle en de laatste twee niet. Zorg ervaren is een basisbehoefte van mensen in groepen. Die zorg ervaren is weldadig. Nieuwsgierig zijn is wellicht belangrijker dan je intelligentie. Wil je graag weten hoe het zit? Hoe het werkt? Veel vragen stellen vanuit dat perspectief voelt de ander als interesse en steun en niet als bemoeizucht. Feedback is belangrijk voor het verzamelen van informatie over je prestatie. Doen we het goed? Wat kan beter? Het is ook de ander serieus nemen. Dat dient de ander vooral te voelen….

Angst is een krachtige drijfveer voor gedrag. Als je je onveilig voelt, ga je veiligheid zoeken; houvast. Dan is angst de voedingsbron van controleren. Alle informatie monitoren is dan het gevolg. En wantrouwen tja. Je hebt geen vertrouwen in de ander omdat je denkt dat die er met de pet naar gooit, niet goed gemotiveerd is. Bij wantrouwen twijfel je aan de goede bedoelingen van de ander.

Conclusie?

Wat concluderen we hier uit? Vertrouwen is goed en controle hoort daar bij, mits uit de juiste vaatjes wordt getapt. Reageren? Graag!

Stuur me een e-mail. Arrow