Ingrid portretfoto jpg.jpg
  • Nieuws

Internatio- nale Vrouwen- dag

Werkgever biedt flexibiliteit en verander de mindset.

Vandaag, 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Een dag om stil te staan bij de gendergelijkheid binnen de managementlagen van organisaties. Uit de meest recente Great Place To Work onderzoeksresultaten blijkt dat bij de 40 Best Workplaces van 2020 43% van de managementfuncties wordt bekleed door vrouwen. Bij de 84 gecertificeerde organisaties is dat 33%.  We spraken met Ingrid van Tienen, Vice Director bij Best Workplace ORMIT, over haar ervaringen en advies voor andere werkgevers én vrouwen.

Ingrid is al ruim 20 jaar werkzaam bij ORMIT en de laatste jaren ook lid van de directie. ORMIT ontwikkelt young professionals in traineeships met een grote focus op de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap en verzorgt talent- en leiderschapsprogramma's voor organisaties.  Ingrid volgde een leiderschapsprogramma bij ORMIT. Haar passie in het werk ligt op het snijvlak tussen mens en organisatieontwikkeling.  

Wij stellen Ingrid vijf vragen:

Welke uitdagingen/obstakels ben je gedurende je carrière tegenkomen – en hoe heb je die overwonnen?

In mijn eigen carrière ben ik eigenlijk niet veel obstakels tegengekomen. Ik ben vanaf mijn eerste baan altijd gevraagd door een leider om een volgende stap te zetten. Vaak voordat ik daar zelf over nagedacht had. Hierdoor heb ik mij altijd erg gestimuleerd en uitgedaagd gevoeld. De enige obstakels waren wellicht mijn eigen gedachten: de drempel die ik zelf ervaarde - kan ik dit wel?

Bestaat ‘vrouwelijk leiderschap’? Zo ja, hoe zou je dit zelf definiëren?

In mijn opinie bestaat er niet zoiets als vrouwelijk leiderschap. Ik zie wel dat kwaliteiten die veelal vrouwen worden toegedicht, zoals het je makkelijk inleven in een ander en verbinding maken, passen bij goed leiderschap. Tegelijkertijd zie ik dezelfde aspecten ook terugkomen bij mannelijke leiders. Het gedrag en leiderschap dat mensen laten zien komt meer voort uit hun persoonlijkheid, de cultuur waaruit zij vandaan komen, het gezin waarin zij opgegroeid zijn en hoe zij opgeleid zijn, dan door hun geslacht. Een mens is zoveel meer dan alleen een man of vrouw. Het plakken van bepaalde etiketten op leiderschap voegt weinig toe.

Tegelijkertijd zie ik dat er nog te weinig vrouwen een toppositie binnen organisaties bekleden. Pas bij ‘fifty fiftfy’ is het eerlijk verdeeld. In mijn omgeving zie ik dat het vooral bepaald wordt door de cultuur waarin vrouwen werken waardoor het lastiger kan zijn om die managementpositie te bemachtigen. Dit heeft ermee te maken dat nog steeds de mindset of het vooroordeel bestaat dat een gezin niet te combineren is met een toppositie. Dit zorgt er ook voor dat vrouwen niet gestimuleerd worden om daar een goede balans en werkbare oplossingen voor te vinden. Hierdoor zullen vrouwen sneller afhaken en niet voor die positie kiezen. Dit zie ik vaak als keerpunt bij vrouwen, dat zij door de organisatie of door hun eigen belemmerende gedachtes afhaken zodra ze een gezin beginnen.

Streef jij, als vrouwelijke leider, naar meer gendergelijkheid binnen jullie organisatie? En hoe?

Binnen ORMIT streven wij naar diversiteit in de brede zin, veel meer dan enkel man of vrouw. Ook mensen met verschillende culturele achtergronden of geaardheid. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat we daarmee het meeste potentieel aanboren in mensen én ruimte creëren omdat potentieel volledig tot bloei te laten komen. Dit is niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de organisatie cruciaal, in deze tijd waarin we al het beschikbare potentieel hard nodig hebben.

Wat is jouw advies voor werkgevers om meer gendergelijkheid te creëren?

Voor mij zijn er drie belangrijkste thema’s: het bieden van flexibiliteit, de beeldvorming veranderen en ambities bespreekbaar maken. In mijn beleving, en ervaring, blijkt dat je prima een gezin kunt combineren met een stevige job. Voor werkgevers is het goed om te realiseren dat het veel meer draait om flexibiliteit dan om het aantal uren. Ik heb altijd fulltime gewerkt en vaak meer dan dat. En dat kon, omdat ik het zo kon indelen, dat als het nodig was ik ’s middags op school kon zijn en dan ‘s avonds nog wat uren aan werk besteedde. In veel organisaties bestaat nog het beeld dat indien je niet fulltime van 9 tot 5 werkt dat je dan geen carrière kan maken. Dat is natuurlijk onzin.

Het allerbelangrijkste is vooral dat organisaties een omgeving creëren waarin wensen en ambities bespreekbaar gemaakt kunnen worden en dat mensen zich vrij voelen deze te uiten. Soms hebben vrouwen wel wensen en ambities, maar hebben wellicht eerder dan mannen, de neiging om te denken dat ze het (nog) niet kunnen of er nog niet klaar voor zijn. Mijn eigen ervaring is dat als je het gesprek aan gaat, er bijna altijd een goede invulling voor zowel jezelf als de organisatie wordt gevonden.

Wat is jouw advies voor vrouwen?

Blijf je wensen uiten en je zult soms verrast zijn, wat dan de mogelijkheden zijn. Ga het gesprek aan, je hebt niets te verliezen. Ik wilde een gezin gaan vormen en ben daarover in gesprek gegaan. Hoe kan ik mijn gezin combineren met een leuke baan waarin ik word uitgedaagd en welke afspraken kunnen wij daarin maken? Voordat mensen dit durven is belangrijk om te werken aan het vergroten van je eigen zelfbewustzijn en het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap. Hiermee verklein je de stap om uit te spreken waar je ambities liggen en daarvoor ook te gaan.

Maak een LinkedIn connectie met Ingrid of ontdek meer over de traineeprogramma’s van ORMIT.

In november schreef Great Place To Work een whitepaper over vrouwelijke leiderschap en rolmodellen, in samenwerking met BrandedU. Ontdek hier de persoonlijke verhalen en de vijf typen leiderschap.  Eind mei publiceren wij een nieuwe whitepaper in kader van mentorschap met nieuwe verhalen van vrouwelijke leiders in Nederland.

Bron: https://www.greatplacetowork.nl/