PWN & ORMIT

Opdracht van PWN: Professionaliseer de projectmanagement methodiek zodat PWN haar ambities kan waarmaken: het schoonste drinkwater van Nederland produceren. Patrick Franken: “We zochten een jong, bevlogen talent, iemand die gretig is om resultaat neer te zetten.”

Rob header.png

“Slim, doortastend, proactief en sensitief zijn kwaliteiten die je van een ORMIT trainee kan verwachten.”

Patrick Franken, Teammanager Installatie, Onderhoud & Projecten bij PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland

Patrick_PWN-removebg-preview.png

Wat was je eerste indruk van de trainee en waarom heb je voor ORMIT gekozen?

Patrick: Als oud ORMIT’er ken ik de kwaliteiten van een ORMIT’er als geen ander. Al direct in het eerste gesprek paste Rob in dat plaatje. Eén bonk energie en gedrevenheid om de opdracht tot een succes te maken.

Wat was jouw eerste indruk van PWN, Rob?

Rob: PWN produceert en distribueert schoon drinkwater. Dat sprak mij direct aan, omdat schoon drinkwater een fundamentele behoefte vervult. De opdrachtomschrijving maakte me erg nieuwsgierig, ook omdat ik vond dat die nog wel wat concreter kon. Tijdens mijn intake kreeg ik al snel het idee dat PWN voor vele uitdagingen stond en dus veel zou kunnen betekenen. Ik had bovendien direct een klik met Patrick.

Waarom vond je de opdracht bij uitstek geschikt voor een ORMIT’er?

Patrick: PWN is een organisatie in beweging waar veel ruimte is om verbeteringen in gang te zetten. Een uitgelezen omgeving voor een jong, bevlogen iemand die resultaten wil laten zien. We zochten externe hulp voor het verbeteren van het projectenproces. Dat leek mij de ideale opdracht voor een trainee.

Hoe kijk je terug op het ontwikkelproces dat Rob heeft doorgemaakt?

Patrick: Gedurende de opdracht zie je een sterk stijgende leercurve. Van een onwennige eerste 2 weken heeft Rob zich ontwikkeld tot een gewaardeerde kracht. Collega’s vonden het oprecht jammer dat hij weer vertrok! Dat heeft zeker te maken met de bereikte resultaten.

Hoe kijk je terug op de samenwerking met (interne) stakeholders?

Rob: Zeker in het begin kostte het veel tijd en dus energie om de juiste stakeholders te vinden en hiermee ook de juiste afstemming te zoeken. Uiteindelijk is dit allemaal erg goed gegaan en dat verklaart ook het succesvolle verloop van de opdracht. En daar krijg ik natuurlijk energie van.

“Het projectenproces werd bij mijn komst beoordeeld met een 5.1. Bij mijn afscheid schoot het oordeel omhoog naar een 7.6.”
Rob cropped.jpg

By Rob Weerts, ORMIT trainee

Als je het project van kop tot staart in perspectief plaatst: wat waren de cruciale momenten die het succes hebben bepaald? Waren er ook moeilijke momenten?

Patrick: Belangrijkste succesfactor van de opdracht was de openheid en betrokkenheid vanuit Rob. Hij legt makkelijk contact en pakt de juiste dingen op waarmee het team geholpen is. Moeilijkere momenten waren er natuurlijk ook. Bijvoorbeeld: hoe ga je tijdens je opdracht om met uiteenlopende meningen als relatieve junior in het werkveld?

Rob: Hoogtepunten voor mij waren de samenwerking met verschillende mensen en de resultaten die we gehaald hebben. Ik heb PWN ervaren als een hele dynamische organisatie met als grote gemene deler dat vrijwel iedereen vooruit wil. Men is gericht op verbetering om uiteindelijk het schoonste drinkwater te kunnen produceren. En natuurlijk zaten er soms hobbels op de weg, het ging bijvoorbeeld lang niet altijd zo snel als ik zelf wilde, maar een echt dieptepunt heb ik niet beleefd.

Zo concreet mogelijk: welke waarde heb je toegevoegd?

Rob: We hebben een fundamenteel gedeelte van het projectenproces opnieuw ingericht, waardoor projecten binnen PWN nu een betere indeling hebben gekregen. Denk aan procesbeschrijvingen en bijbehorende (beslis)documentatie, maar ook een nieuwe projectensite voor de gehele projectenadministratie. Bij aanvang werd het projectenproces met een 5.1 beoordeeld, na zes maanden schoot het oordeel omhoog naar een 7.6! De meeste toegevoegde waarde zie ik bij de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor deze processen. Mensen zijn dichterbij elkaar gekomen waardoor de samenwerking ook in de toekomst beter zal zijn.

Wat vond je van de snelheid van handelen? Andere bevindingen en resultaten?

Patrick: Rob heeft heel nadrukkelijk de verbinding gelegd met de projectleiders om tot een goede samenwerking te komen. Rob is ook een snelle denker, die de essentie van de opdracht vlot te pakken heeft. Ook is hij gestructureerd om zijn doelen na te jagen.

“ORMIT’ers dienen als katalysator voor de verandering van de interne organisatie.”
Patrick PWN.jpg (1)

By Patrick Franken, Teammanager Installatie, Onderhoud & Projecten bij PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland

Heb je een moment van glory beleefd?

Rob: Voor mij was het hoogtepunt dat we een nieuw deelproces met een mooie animatievideo hebben gepresenteerd aan iedereen die met dit proces zou gaan werken. Dit was echt mijn moment of glory. Alles zat hierin: van het idee om een proces te verbeteren, het daadwerkelijk verbeteren ervan, tot de implementatie en de uiteindelijke presentatie op een creatieve manier. Het rondmaken van die cirkel gaf mij enorm veel voldoening.

Wanneer zou je weer een ORMIT trainee willen inschakelen? Waarom?

Patrick: Momenteel werk ik weer met een ORMIT trainee. Waarom? Het zijn talentvolle jonge, bevlogen medewerkers die in korte tijd de organisatie op scherp kunnen zetten. Ze dienen als katalysator voor de verandering van de interne organisatie. Daarnaast is het erg leuk om een jong iemand te begeleiden in zijn ontwikkeling en enthousiast te maken voor een organisatie als PWN. Op deze manier wordt PWN aantrekkelijker voor deze doelgroep en dat heeft effect: de eerste ORMIT trainee is inmiddels medewerker van PWN geworden.

PWN & ORMIT Business Case

Download de Business Case en ontdek de resultaten van ORMIT trainee Rob bij PWN! Je krijgt de case per e-mail toegestuurd.

of ENTER