'De change agents van de toekomst'

De uitdaging: selecteer zes jonge, internationale toptalenten die innovatieprojecten bij DSM een boost geven. De aanpak: het Incompany Traineeship van ORMIT dat gekenmerkt wordt door ontwikkeling en uitdaging.

Alejandro & Georgios laptop.jpg

Herman Wories

"Innovaties zijn multidisciplinair, R&D, marketing en operations eisen allemaal hun aandeel op. In het integreren van die disciplines en het bijeenbrengen van de diverse specialisten, schuilt de enorme slagkracht van de talenten. Ze zijn daar slim en handig in. Initiatieven om samen iets te bereiken, juist daar hebben we behoefte aan." - Vice President Global Business Incubator van DSM

De goede.png
Videostill Herman.png

Verbindend karakter

Nu het tweejarige programma een vervolg krijgt met een ‘go’ voor een tweede programma, maakt Herman Wories de balans op. “Ik kijk soms met bewondering naar hun output”, zegt de Vice President Global Business Incubator van DSM. "Het mooie van dit programma is dat talenten rouleren binnen business groepen, posities en rollen. De selecties - wie gaat waar aan de slag - maken we niet op kennis, maar op persoonlijke eigenschappen. We zien dat het verbindend karakter van hun werk sterk naar voren komt."

One of us

‘Als ik kijk naar het profiel van de talenten dan beschikken ze over een goed voorstellingsvermogen en een gezonde portie eigenwijsheid. Ze vullen dit aan met: snel ingewerkt zijn, mensen en belangen aan elkaar knopen en doortastend stakeholdermanagement. Het bewijst dat het selectieproces van ORMIT klopt, maar daar hadden we vooraf ook veel vertrouwen in. Een achtergrond in of feeling met techniek en engineering heeft zeker meegeteld. Dat is nodig om de connectie met onze mensen te maken. Om bij DSM succesvol te zijn, moet je ‘one of us’ zijn.

Je moet natuurlijk niet verwachten dat ze direct leidinggevend zijn, ze starten in een ondersteunende rol. Pak dat maar op en maak er wat van, hebben we gezegd. We hebben een behoorlijk beroep op hun zelfredzaamheid gedaan, want de begeleiding van onze kant was redelijk beperkt. Ik denk dat verhouding leren / presteren in balans is geweest. We hebben ze niet helemaal laten zwemmen, maar wel een beetje laten spartelen!’

Meer push dan pull

‘In de opstartfase was meer sprake van push dan pull. We hebben ze gelanceerd, dat was nieuw en vroeg om een andere manier van werken. ‘Wat moet ik met deze jongeman of vrouw?’, kreeg ik soms als eerste reactie. Een goede plek vinden was toen best lastig. Nu tegen het eind van het 2-jarig programma is het omgekeerd: ze worden overspoeld met opdrachten. Eigenlijk is iedereen met wie ze gewerkt hebben, positief verrast.’

Dubbele leercurve

‘Terugkijkend kan ik gerust stellen dat we te maken hebben gehad met een dubbele leercurve: voor de deelnemers en voor de organisatie. Heel in het begin maken sommigen een wat schuchtere indruk. Niet zo vreemd, want ze worden geconfronteerd met een redelijk complexe organisatie. DSM bestrijkt verschillende terreinen in diverse business to business omgevingen. Toch zie je dat het kwartje snel valt. Van meet af aan hebben we ze uitgedaagd: plaats kritische noten, kom maar op met feedback, benoem de ruimte voor verbetering. Op de achtergrond vindt hun ontwikkelingscyclus plaats, waardoor de talenten echt heel snel zijn gegroeid. Een vergelijking van eigen mensen van binnenuit is wat lastig, want de talenten krijgen veel extra aandacht. Wat opvalt, is dat ze geen ORMIT’ers zijn in een zee van DSM’ers, maar juist snel geacclimatiseerd zijn.’

Video still talenten DSM.png

Maatstaf voor succes

‘De resultaten van de trainees zijn lastig te vergelijken. De assignments verschillen nogal, het maakt nogal uit of je voor het sustainability instituut of voor business intelligence werkt. In deze laatste fase sorteren de talenten aan de hand van hun opdrachten voor om als DSM’er aan de slag te gaan. De maatstaf voor succes voor mij is of we ze alle zes aannemen. Het Incompany programma van ORMIT heeft als voordeel dat je goed zicht hebt op het voortraject, de werving. Daarnaast kan je de nieuwkomers gedurende het traject testen op verschillende plekken, in verschillende rollen. De aandacht en coaching die ze krijgen, heeft zeker zijn vruchten afgeworpen.’

Change agents

‘Verandering en innovatie, het is nog wat vroeg om het aandeel hiervan van de ORMIT’ers vast te stellen. Zes talenten op duizenden medewerkers, dat is maar een vlekje. Bovendien heb je een kritische massa nodig om verandering tot stand te brengen. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze jonge mensen voor DSM de change agents van de toekomst kunnen worden. Zij hebben het potentieel om te veranderen. De snelheid van connecties maken, het multidisciplinair werken, het doorbreken van hiërarchie - of het feit dat ze zich hierdoor niet laten weerhouden - geeft ze een uitstekende uitgangspositie.’

"De maatstaf voor succes voor mij is of we ze alle zes aannemen."
Herman Wories linkedin.jpg

By Herman Wories

Vice President Global Business Incubator van DSM

DSM & ORMIT Business Case

Download de Business Case en ontdek de resultaten van het Incompany Traineeship bij DSM! Je krijgt de case per e-mail toegestuurd.

of ENTER