An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

“De gewenste resultaten zijn meer dan uitgekomen.”

Tineke Tromp, Corporate Directeur HR, Wageningen UR

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Wat waren de doelstellingen van het programma?

Het versnellen van de ontwikkeling van leidinggevenden met 3 tot 5 jaar leidinggevende ervaring en doorgroeipotentieel. Het koppelen van de organisatieontwikkeling aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. En daarmee het realiseren van een grotere effectiviteit van management en direct zichtbare resultaten voor de Wageningen UR.

MD Programma
ORMIT zette voor Wageningen UR een Management Development Programma op voor het versnellen van de ontwikkeling van leidinggevenden met 3 tot 5 jaar leidinggevende ervaring en doorgroei potentieel.
Video Tutorials
Including videos has never been this easy.

Waarom hebben jullie voor ORMIT gekozen?

We hebben voor ORMIT gekozen omdat de resultaatgerichte, praktische, dicht-op-de-huid aanpak van ORMIT ons erg aansprak. We werden hierin ondersteund door de verhalen van referenties die benadrukte dat de ORMIT-programma’s bij hen tot daadwerkelijk ander gedrag van de deelnemers in de dagelijkse praktijk en business resultaten hadden geleid.

Welke ontwikkelthema’s speelden bij de doelgroep?

 •Een eigen visie vormen en uitdragen en anderen hierin meekrijgen.
• Als persoon verbinden met alle stakeholders: medewerkers, collega’s, de markt en de omgeving.
• Resultaatgericht werken en voortdurend verbeteren.
• Omgaan met het dilemma: “Mijn managementrol is iets wat er bij komt, de inhoud van mijn vakgebied en onderzoek kan ik niet loslaten. Dat gaat altijd voor.”

Wat vond je krachtig aan dit programma?

De ontwikkelthema’s zijn zowel gekoppeld aan de visie en de strategie van de WUR als aan de actuele werksituatie van de deelnemer.
Praktijkopdrachten zijn op maat afgestemd op de deelnemer en zijn of haar individuele persoonlijke ontwikkeling. Er is ruimte voor persoonlijke begeleiding op het moment dat het wenselijk is om een diepere laag aan te snijden, zodat de persoonlijke ontwikkeling van blijvende aard is.
De strategische groepsopdrachten hebben direct zichtbaar resultaat opgeleverd voor de organisatie. Daarmee heeft het programma impact!

Wat was ‘typisch ORMIT’ in jouw ogen?

De praktische vertaalslag van de thema’s naar de dagelijkse praktijk van de individuele deelnemers en hun persoonlijke leerbehoeften. Door aan te sluiten in ‘moments of need’ wordt er direct effect ervaren door de deelnemer én zijn of haar omgeving.
De trainers/coaches werken op een respectvolle en soms ook confronterende manier, in een sfeer van vertrouwen en openheid.

Wat heeft dit programma de organisatie opgeleverd?

Resultaat in de vorm van een andere wijze van leiderschap bij de deelnemers; niet meer alleen gericht op de kennis en inhoud, maar meer op het uitdragen van visie en het empoweren van mensen om gezamenlijk deze visie te verwezenlijken. En dat op een manier die bij de betreffende deelnemer past. Deelnemers zijn zichtbaarder geworden, sommigen hebben al een volgende carrière stap gezet of gaan dat binnen afzienbare termijn doen.

Resultaat in de vorm van directe resultaten in de organisatie. De deelnemers hebben, doordat zij voor de organisatie relevante opdrachten in hun eigen werkpraktijk moesten uitvoeren, herkenbare resultaten neergezet. Visies zijn geformuleerd, gedeeld en in actieplannen verwoord. Medewerkers en teams worden meer betrokken en krijgen meer vrijheid in hun handelen. De deelnemers hebben meer tijd gekregen om zich met andere zaken dan alleen de korte termijn operatie bezig te houden. Deelnemers laten zichtbaar, effectiever gedrag zien.

Een derde resultaatgebied ligt in de uitvoering van drie Strategische projecten die WUR-breed relevant zijn. Er liggen mooie, implementeerbare voorstellen. De deelnemers zijn zich veel meer bewust geworden van de organisatie als geheel en de kansen die er liggen als er meer samengewerkt wordt. Ook dit is in de praktijk al gebleken. Deelnemers zoeken elkaar op en versterken elkaar en de organisatie.
Al snel kwamen er positieve geluiden uit de organisatie: van de deelnemers zelf (over de inhoud en vorm van het programma) en van anderen betrokkenen over het veranderde gedrag van de deelnemers.

En wat heb je terug gehoord van deelnemers?

Een aantal quotes van de deelnemers:

• “Ik heb een direct resultaat gemerkt en ben ervan overtuigd dat dit mij een betere leider maakt.”
• “Het ontwikkellab was een behoorlijk confronterende ervaring. Er werd een prettige, vertrouwde sfeer neergezet, waarin alle deelnemers zich vrij voelden om open te spreken.”
• “Het programma heeft mij getriggerd, aangezet tot bewustwording en leren.”
• “Ik heb ervaren dat ik netwerken kan, leuk vind en dat het mij verrassende dingen oplevert.”
• “Het programma heeft precies gezorgd voor wat ik nodig had, namelijk een duwtje in de rug om een visie te formuleren over mijn nieuwe team, inzicht in mijn tijdsbesteding en handvatten om mijn visie verder te brengen.”
• “Ik ben nu veel concreter bezig met hoe we de kwaliteit van ons werk kunnen verbeteren: meer interactie tussen projectteams, best practices delen etc.”

Tineke Tromp
Corporate Directeur HR
Wageningen UR
www.wageningenur.nl

Tineke Tromp is vanaf augustus 2015 HR Manager bij Medisch Spectrum Twente
Ruud Burger
Designer who makes easy to change and easy to create new elements.
Rogier de Vries
Designer who makes easy to change and easy to create new elements.