An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Meerderheid millennials pleit voor agile werkende manager 

December 2016: Maandelijks trendonderzoek onder millennials ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

 

Stelling: Managers moeten agile werken in de vingers hebben

De meerderheid van de ORMIT trainees en alumni vindt het een must dat managers agile werken goed beheersen. Ze zeggen dat agile de effectiefste manier is om snel en tijdig te veranderen en de weg te vinden om verschil te maken in de markt. Dat blijkt uit het nieuwste trendonderzoek van ORMIT onder haar millennials. 

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Wendbaarheid is voorwaarde

De millennials constateren dat de focus van sommige managers nog teveel ligt op lange termijn visie, terwijl teams zelf agile werken. “Een doel op lange termijn en prioritering is waardevol, maar agile zijn vereist ook autonomie en flexibele aansturing.” Wendbaarheid van mensen wordt gezien als een voorwaarde om succesvol te zijn in de huidige, dynamische marktomgeving. Dat werkt het beste als managers ook agile zijn.”
Het nut van agile werken staat nauwelijks ter discussie: “Als je agile werken in de vingers hebt, kun je sneller concrete zaken opleveren, testen en verbeteren. De manager spint er garen bij, want er worden concrete resultaten gehaald en mensen krijgen een energie boost.”

Millennials 
“Als je agile werken in de vingers hebt, kun je sneller concrete zaken opleveren, testen en verbeteren."
Video Tutorials
Including videos has never been this easy.

Onvoorspelbare omgeving

De principes van agile werken zijn meer noodzaak dan luxe. Het is aan de manager om met zijn of haar skills een agile werkomgeving te creëren. De manager die agile werken in de vingers heeft, kan beter omgaan met de onvoorspelbare omgeving. Het voedt ook medewerkers in hun ontwikkeling. “Continu afstemmen, expliciet keuzes maken, reageren op voortschrijdend inzicht, zo voortdurend leren én verantwoordelijkheden bij de juiste mensen leggen. Daar draait het om.” “Time to market versnellen kan alleen als teams gefaciliteerd worden in hun agile werkmethodiek, als manager moet je hiervoor bekend zijn met agile en portfoliomanagement”, zegt een ander.

"Agile is onmisbare mindset voor de manager,
omdat snelle en wendbare teams voorwaarden zijn voor succes.
Het is een leerproces, ook voor managers."

Modewoord

Agile wordt daarentegen ook wel bestempeld als modewoord of kantoorcliché. “Agile is geen silver bullet, het lost niet alles op!” Ook wordt gewaarschuwd: agile werken wordt bijna dogmatisch wanneer het als de oplossing wordt gezien voor een vastgelopen project of ontevreden klant. Iedereen past het bovendien op een andere manier toe. “Principes lenen uit de agile filosofie is prima, maar kijk ook naar andere concepten en vertrouw op je eigen beoordelingsvermogen.” Agile werken is een middel, en geen doel op zich. “Zeker in situaties waar een relatief hoge mate van voorspelbaarheid aanwezig is, heeft agile werken geen enkele toegevoegde waarde. Het kan zelfs afbreuk doen aan de effectiviteit.”

Mindset

Toch ziet een krappe meerderheid het agile gedachtegoed als een onmisbare mindset van een manager. “Als bedrijf wil je zo dicht mogelijk op de klantwens zitten en de concurrentie voor zijn. Dat vraagt om een cultuur van continu leren en feedback verzamelen. In korte iteraties een eerste versie van een product opleveren en zo snel mogelijk feedback van klanten verzamelen. Agile en scrum specifiek leent zich hier bij uitstek voor.” En: “Elke manager moet ermee aan de slag. En dit moet ondersteund worden door het bedrijf, deze manier van werken kan niet in praktijk worden gebracht door een persoon.” 

Agile werken is geen knop die wordt omgezet: “Als een organisatie er voor kiest om agile te gaan werken, moet iedereen simpelweg een leerproces in, ook de managers. En daarbij gaat het vooral om een shift in mindset, niet zozeer om het eigen maken van een nieuwe werkmethode.

 

Maandelijks trendonderzoek ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer trendonderzoek 

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Meer over traineeships

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.