An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Cultuur weegt zwaarder dan leiderschapsstijl manager

November 2016: Maandelijks trendonderzoek onder millennials ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

 

Stelling: Stijl van leidinggeven van mijn manager vind ik belangrijker dan de bedrijfscultuur

Bijna driekwart van trainees en alumni van ORMIT is het oneens met de stelling. Ze vinden de bedrijfscultuur belangrijker dan de kwaliteiten van hun leidinggevende. Toch zijn bedrijfscultuur en stijl van leidinggeven onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit blijkt uit het maandelijkse trendonderzoek van ORMIT, de specialist in traineeships en leiderschapsontwikkeling.

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Cultuur belangrijker voor werkplezier

De millennials vinden de cultuur van de organisatie belangrijk voor hun werkplezier. “De manier waarop we met elkaar omgaan, de normen en waarden die we delen zijn voor mij belangrijker dan de manager die ik op dat moment ‘toevallig’ heb. De bedrijfscultuur bepaalt of je ook daadwerkelijk impact kan maken binnen een organisatie en je er ook thuis kan gaan voelen.” 

Millennials 
"Bedrijfscultuur bepaalt of je daadwerkelijk impact kan maken."
Video Tutorials
Including videos has never been this easy.

Leiderschap en cultuur versterken elkaar

Cultuur en leidinggeven gaan hand in hand, het een beïnvloedt het ander. De bedrijfscultuur trekt bepaalde werknemers én managers aan. Hun stijl wordt beïnvloed door de heersende cultuur en omgekeerd versterken zij de cultuur door hun gedrag, vindt de meerderheid van de talenten. “Ik vind mijn leidinggevende heel open en toegankelijk en zo ervaar ik de bedrijfscultuur ook.” 

"Succesvolle organisaties herken je aan de leiderschapsstijl
die aansluit bij de gewenste bedrijfscultuur."

Dagelijks werkplezier

De manager is zeker niet allesbepalend in de ogen van de meeste millennials. “Samen met enkele collega's kun je al een verschil maken. Een manager is daar niet altijd voor nodig. In mijn werk kom ik in contact met zoveel collega's die niet direct in mijn eigen team zitten. De bedrijfscultuur, die in samenwerking met mijn collega's tot uiting komt in houding en gedrag, heeft meer effect op mijn dagelijks werkplezier dan enkel het effect van het gedrag van mijn leidinggevende.” Bovendien wordt gezegd dat een manager tijdelijk is, hij of zij kan van positie wisselen of je komt zelf elders in de organisatie terecht. De grootte van de organisatie telt ook mee: “In kleine bedrijven heeft de leider een sterkere voorbeeldpositie. De baas bepaalt dan meer het gedrag van de werknemers en de organisatiecultuur.”

Minder afhankelijk van leidinggevende

Cultuur zorgt voor verbondenheid: “Ik wil me verbonden voelen met het bedrijf en waar het voor staat. De cultuur is daarin een heel bepalende factor. Met de cultuur heb je dagelijks te maken, het bepaalt hoe je je werk kunt doen, wat voor mensen er rondlopen en zelfs hoeveel je 'mag' leren door fouten te maken. De manager is hierin uiteraard ook belangrijk, maar het is maar een persoon. Ik denk dat mijn generatie meer innerlijk gedreven is en daardoor minder afhankelijk van een leidinggevende.” 

"Bedrijfscultuur heeft meer impact dan de stijl van één manager."

Begroeting in de lift

Bedrijfscultuur is alom aanwezig. “Je merkt de bedrijfscultuur aan alles, hoe je elkaar begroet in de lift, wat er in de kantine geserveerd wordt, hoe je samenwerkt met een andere afdeling, of er ruimte is voor fouten. De bedrijfscultuur heeft meer impact dan de stijl van een enkele manager. Een aansprekende bedrijfscultuur zorgt voor binding met de organisatie waarvoor je werkt.” Een andere trainee zegt hierover: “Voor de korte termijn is de stijl van leidinggeven wellicht belangrijker, maar ik geloof dat je intrinsiek gemotiveerd raakt door waar het bedrijf voor staat en welke cultuur er heerst. In ons bedrijf zijn integriteit, eerlijkheid en respect voor anderen de belangrijkste waarden. Die zie je dan ook terugkomen bij vrijwel alle werknemers, ook de managers.”

Microniveau

Het belang van de 'fit' tussen personen en organisaties noemen de millennials van ORMIT ook in dit trendonderzoek. “Als er geen match is tussen de behoeften en drijfveren van de persoon en de normen en waarden van de organisatie verlaten mensen op den duur de organisatie. Je leidinggevende is een belangrijke, cultuurbepalende persoon in jouw beleving van de organisatie. Als zijn of haar stijl van leidinggeven je niet aan staat, zegt dat ook veel over de bedrijfscultuur. “Op microniveau is mijn directe afdeling het meest bepalend voor wat ik van mijn werk vind.”

Fit is cruciaal
De match tussen persoonlijke behoeften en collectieve normen en waarden zorgt voor binding.
Video Tutorials
Including videos has never been this easy.

Zie eigenzinnige mensen als leerkans

In een succesvolle organisatie sluit de leiderschapsstijl aan bij de gewenste bedrijfscultuur, vinden de millennials van ORMIT. “Practice what you preach. Maar er zijn altijd uitzonderingen en eigenzinnige mensen. Als je de ontmoeting met dit soort mensen als leerervaring ziet, kun je er je voordeel mee doen. Het is goed om te ervaren wat voor jou wel of niet werkt. Zo ontwikkel jij je eigen leiderschapsstijl.” 

 

Maandelijks trendonderzoek ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer trendonderzoek 

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Meer over traineeships

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.