An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Managers moeten nog ontdekken wat jong talent drijft

Trendonderzoek onder millennials van ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

 

Managers hebben onvoldoende vat op drijfveren talent

Managers moeten zich meer moeite getroosten om de drijfveren van jong talent te ontdekken. Dat vindt de ruime meerderheid (ruim 70%) van trainees en alumni van ORMIT. Een kleine 30% is het hier niet mee eens; zij vinden juist dat het management voldoende feeling heeft met wat talent beweegt. Dit blijkt uit het maandelijkse trendonderzoek van ORMIT, de specialist in traineeships en leiderschapsontwikkeling.

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Gedreven door eigen normen en waarden

Als reden wordt onder meer genoemd dat aanstormend talent vanuit andere normen en waarden werkt. "Als Generatie Y willen wij hele andere dingen terugzien in ons werk dan onze - vaak oudere - managers. Wij worden gedreven door eigen normen en waarden. Wij zoeken fulfillment door het toevoegen van waarde en het nemen van verantwoordelijkheid." 

Generatie Y
"Wij willen hele andere dingen terugzien in ons werk dan onze managers"
Video Tutorials
Including videos has never been this easy.

Andere taal 

Vooral het doorgronden van de drijfveren van de millennials blijkt lastig. "Op onverwachte momenten lijken mijn manager en ik soms een andere taal te spreken, of op z'n minst niet op één lijn te zitten qua verwachtingen. Dat gaat na verloop van tijd steeds beter, alleen vanzelfsprekend is het zeker niet", zegt een trainee. "Bij millennials gaat het niet alleen om de positie, maar vooral om de leerbehoefte. Daarnaast hecht onze generatie aan de balans tussen werk en privé. Ik merk dat het huidige management teveel uitgaat van hun eigen ontwikkeling en carrière in het verleden. Ze projecteren dat vaak op de jongere talenten en zijn van mening dat eenzelfde pad voor hen ook goed is."

Advies aan managers: onderzoek welk talent zij willen aanspreken en
welke drijfveren hierbij horen.

Sensitief

Advies voor managers klinkt ook door in het onderzoek. “Ik raad managers aan om te onderzoeken welk talent zij willen aanspreken en welke drijfveren hierbij horen. Zorg ervoor dat de drijfveren congruent zijn met kernwaarden van de organisatie.” Daarnaast worden drijfveren beïnvloed door persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals leeftijd, welvaart en milieu. Ze blijven dus in ontwikkeling, stellen de talenten. Managers zullen sensitief moeten zijn op wat jong talent drijft, want: “Gebeurt dit niet, dan zal het talent zich melden en hierom vragen, of anders de organisatie snel verlaten. Als bedrijven jong talent willen blijven aantrekken, is het een must voor managers. "

Vrijheid

Anderen zien grote verschillen. “Elk talent heeft eigen drijfveren die de ene manager makkelijker oppikt dan de andere.” De focus verschilt: voor de ene manager zijn dat de basale arbeidsvoorwaarden, voor een ander ontwikkelingsmogelijkheden, diversiteit van werkzaamheden of vrijheid in werken en verantwoordelijkheden. Veel werkgevers merken dat ze vooral moeten richten op het geven van uitdagingen en verantwoordelijkheid. Focus op persoonlijke ontwikkeling en het bieden van de juiste begeleiding daarbij werkt het beste, veel bedrijven moeten zich dat nog realiseren of implementeren.” De bal wordt ook bij de jongeren zelf gelegd: “Ik denk dat het de taak is van jong talent om duidelijk maken wat jou drijft en dus onderscheidt van anderen. Zo val je op en zal je manager je helpen om te komen waar jij naar toe wilt!” 

De stelling wordt ook aangescherpt: "Managers moeten blijven ontdekken wat jong talent drijft".

Flexibiliteit

De stelling wordt ook aangescherpt: "Managers moeten blijven ontdekken wat jong talent drijft". Onze generatie wil thuiswerken, parttime werken en/of flexibel werken. Deze ontwikkelingen zijn niet nieuw, en ook wel bekend bij managers, maar er zit een verschil tussen het herkennen, het begrijpen en er naar handelen. We zien dat jonge bedrijven en start-ups (o.a. in Silicon Valley) het voortouw nemen in dit 'nieuwe werken'. Begrijpelijk, aangezien deze bedrijven onlosmakelijk verbonden zijn met en afhankelijk zijn van nieuw talent. De traditionele bedrijven volgen langzaam. Zij moeten veelal nog ontdekken - of eigenlijk ervaren en afkijken - wat jong talent drijft. Maar tegelijkertijd weten wij zelf nog niet precies wat ons drijft: hoe meer onderzoek er verschijnt over motiveren, hoe minder eenduidig de 'oplossing' lijkt. Flexibiliteit zal daarom de kern zijn om jong talent aan te blijven trekken: kies zelf maar wat jou drijft.” 

Het werk of de werkgever

Drijfveren zoals een trainee ze omschrijft: "We willen vertrouwen krijgen, verantwoordelijkheid pakken en hebben daarvoor ruimte nodig, willen zelf initiatief kunnen nemen. We gaan hierbij voor kwaliteit en tevredenheid. We laten ons goed informeren over de omgeving en zijn betrokken bij maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. We hebben een hoog commitment richting het werk wat we doen. Goede feedback is daarbij belangrijk om te borgen dat we de juiste zaken en niet te veel oppakken. Deze feedback van coachende aard zal in de regel het best passen. Generatie Y heeft een hoog commitment richting het werk, maar die is lager richting de werkgever. Als wij intern niet de gewenste vrijheid ervaren en ons onvoldoende door kunnen ontwikkelen, zullen we ook eerder geneigd zijn elders te gaan kijken.".

advies aan managers
Als werkgever moet je constant nieuwsgierig zijn naar de drijfveren van je medewerkers. Zeker van je jonge talenten!
Video Tutorials
Including videos has never been this easy.
 

Maandelijks trendonderzoek ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

Ontdek onze talenten

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Meer over traineeships

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.