An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Niet salaris maar impact is graadmeter voor succes 

Februari 2017: Trendonderzoek onder millennials ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

 

Meet je succes af aan de hoogte van het salaris? 

Succes meet je af aan de impact die je maakt en de voldoening die je haalt uit je werk. Dat vindt bijna 80 procent van de ORMIT trainees in Nederland en België volgens het laatste trendonderzoek van de specialist in traineeships. Slechts 1 op de 5 talenten vindt salaris wel een graadmeter voor succes. Salaris is voor hen een indicator waaruit de waardering van de werkgever voor zijn werknemer spreekt.  

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Persoonlijk, subjectief en voor iedereen iets anders

Veel talenten stellen de definitie van succes ter discussie, het gaat hen vooral om persoonlijk succes. “Succes is geen objectief begrip. Je kunt het bepalen door jouw bijdrage aan persoonlijke en gemeenschappelijke doelen vast te stellen.” Succes is heel persoonlijk, wie meer verdient is niet per definitie succesvoller of meer waard. “Zelfs falen kan een succes zijn wanneer je er uit leert.”

Millennials 
"Zelfs falen kan een succes zijn wanneer je er uit leert.”
Video Tutorials
Including videos has never been this easy.

Positieve impact maken

Sommige millennials kijken naast beloning liever naar zingeving, voldoening, tevredenheid en geluk. “Het doel van het leven is niet een baan met status of het ophogen van je bankrekening. Liever ga ik voor het realiseren van een positieve impact op mensen door middel van je werk. Dat meet je niet af aan je jaarinkomen.” Mensen inspireren, waardering krijgen, samenwerking zoeken, impact maken, dat drijft de millennials. “Jezelf kunnen zijn en energie krijgen door iets toe te voegen.” Geld is tijdelijk en vluchtig, wordt gezegd. “Je kunt het op je sterfdag niet verzilveren. Een bijzondere indruk maken op een ander heeft een blijvende waarde.”

"Gewaardeerd en erkend worden binnen of buiten het bedrijf maakt iemand succesvoller dan de man met een grote zak geld.” 

Een bijdrage leveren aan de maatschappij

Werk waar je van houdt en waarmee je een bijdrage kan leveren aan de maatschappij, komt meer in de richting van wat millennials als persoonlijk succes omschrijven. Want: “Als succes zou worden afgemeten aan je salaris zouden Gandhi, Martin Luther King en Mandela geen succesvolle mensen zijn geweest!” Erkenning is in elk geval een succesfactor: “Erkenning van teamgenoten en collega’s zegt mij meer over succes, dan het salaris dat ik elke maand overgeschreven krijg. Gewaardeerd en erkend worden binnen of buiten het bedrijf maakt iemand succesvoller dan de man met een grote zak geld.” 

Salaris indicator voor marktwaarde

De minderheid (22%) vindt juist wel dat de waarde die een medewerker vertegenwoordigt wordt uitgedrukt in het loon. “Voor de medewerker in kwestie het bewijs dat hij waarde toevoegt en goed bezig is.” Salaris wordt ook gezien als marktwaarde: “Als jouw werkgever je te weinig betaalt, zal een concurrent je snel een beter aanbod doen. Dus wie niet het risico wil lopen dat talent wordt weggekocht, kan zijn succesvolle medewerker maar beter goed belonen. In die zin is het salaris wel degelijk een goede afspiegeling van iemands succes”. Het is zeker niet het enige dat telt, maar salaris helpt om je succes te kwantificeren, zo vinden zij. Salaris zegt ook iets over het succes in je carrière. Wie bijdraagt aan het succes van een bedrijf heeft recht op een aandeel in de winst, meestal uitgedrukt in extra salaris of een bonus. “Een succesvolle carrièrestap en een promotie betekent meestal meer salaris.”

Verschil maken

De combinatie van beloning en persoonlijk succes is voor veel millennials niet de meest voor de hand liggende. “Plezier in je werk en door resultaat het verschil kunnen maken maakt je succesvol. Dit succes kan gewaardeerd worden met financiële en niet-financiële middelen. Maar het is een misvatting dat onze generatie niets geeft om salaris. Het is misschien niet het belangrijkste, maar laat het voor bedrijven geen argument zijn om ons een goed salaris te onthouden. Ook daar spreekt waardering uit!”

 

Maandelijks trendonderzoek ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer trendonderzoek 

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Meer over traineeships

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.