An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Philips International Supply Chain Management Traineeship 

Hoe Philips internationaal toptalent van ORMIT inzet om het effect van haar supply chain programma’s verder te versterken.

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

 

De uitdaging

Verandering versterken door het inzetten van jong toptalent in twee grote internationale Supply Chain programma’s bij Philips. Effectieve, logistieke oplossingen realiseren in landen waar Philips actief is. Capaciteit nog effectiever inzetten en op langere termijn de talenten pijplijn vullen met Supply Chain talent. 

De oplossing

Het inzetten van internationaal wendbaar toptalent om snel te komen tot effectieve en logistieke oplossingen, gedragen door de stakeholders in verschillende landen waar Philips actief is. Toptalent vinden dat graag bij Philips wil werken en waar Philips in co-creatie met ORMIT een traineeship voor wil opzetten. Frisse blikken die internationaal een bijdrage leveren aan de gewenste organisatiedoelstellingen voor Supply Chain Management.  

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Waarom een maatwerk traineeship in co-creatie met ORMIT?

Naast toptalent uit haar eigen traineeships zet Philips door de jaren heen ook ORMIT’ers in vanuit het Multicompany traineeship van ORMIT. Daarover was Philips steeds enthousiast. ORMIT’ers zetten in korte tijd mooie resultaten neer. Philips wil versnelling en meer beweging in de organisatie onder andere door het inzetten van jonge toptalenten. Door de mismatch op de arbeidsmarkt en de kans om meerdere instroomkansen te benutten, koos Philips voor de samenwerking met ORMIT. 


philips kiest voor ORMIT
Door de mismatch op de arbeidsmarkt en de kans om meerdere instroomkansen te benutten, koos Philips voor de samenwerking met ORMIT. 
Video Tutorials
Including videos has never been this easy.

Hoe heeft ORMIT dit bij Philips aangepakt? 

De opzet en de inhoud van het traineeship zijn afgestemd op de specifieke wensen en doelen van Philips. In een workshop zijn de bijzonderheden met betrekking tot het gewenste profiel geïnventariseerd. Op basis hiervan is de werving & selectie van internationale profielen opgestart. Naast Nederlandse trainees zijn talenten geworven en uiteindelijk geselecteerd uit China, Spanje, India en Azerbeidzjaan. 

In co-creatie met Philips is een ontwikkelprogramma op maat gemaakt Hierbij zijn belangrijke Philips-stakeholders van Philips betrokken om eigenaarschap en bevlogenheid bij de betrokkenen te realiseren. Hierbij is sterk gekeken naar wat de business vraagt. De vraag was in dit geval het vinden van internationale toptalenten die veranderingsgezind en wendbaar zijn. De ontwikkeling van de talenten wordt daarbij niet uit het oog verloren. De trainees voeren uitdagende opdrachten uit in onder meer Milaan, Hamburg, Dubai, Singapore, Stockholm en Parijs. Daarbij worden ze met behulp van de moderne digitale technologie gecoacht door ORMIT Talent Development Managers.    

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Wat zijn de resultaten?

Het traineeship is een kweekvijver voor toptalent van Philips. De talenten zijn ingezet op diverse rollen binnen de Supply Chain Programma’s. Gedurende de inzet op opdrachten houden de programmamanagers van Philips en ORMIT de resultaten van de trainees bij in 'Performance Indicators'. Hieruit blijkt dat niet alleen alle talenten aan de verwachtingen voldoen, maar deze vaak zelfs overtreffen. Philips wil graag dat alle talenten bij Philips instromen na het traineeship. Daarbij wordt van de trainees verwacht dat ze pro-actief op zoek gaan naar een passende functie binnen Philips. De programmamanagers van Philips en ORMIT faciliteren dit proces.

Interesse in Maatwerk Traineeship?

Bel met Simone van Egdom. Zij is Business Unit Manager Maatwerk Traineeships

Bel Simone

+31 (0)30 2984300

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

Money Economy

Clients can save money on design and code and spend it on concept, ideas and functionality.

 

Made in Amsterdam