An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Talentontwikkeling hard nodig voor succesvolle organisaties 

Reactie ORMIT op Leiderschapsonderzoek 2016

21 januari 2016

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Take a look to our amazing Kit


Organisaties besteden weinig aandacht aan het ontwikkelen van talent. Dat is één van de opvallende uitkomsten van het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2016. Een gemiste kans vindt ORMIT. De grootste drivers voor jonge talenten om zich te binden aan een organisatie zijn uitdagend werk en de mogelijkheden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Hierin is een cruciale rol weggelegd voor de leiders van nu.

TRY IT NOW

Cruciale rol voor de leiders van nu

Leiders spelen een cruciale rol om jonge talenten te ontwikkelen. Zij kunnen met hun leiderschap een omgeving creëren waarin medewerkers tot bloei komen en hun volledige potentie inzetten voor de organisatie. Zo’n motiverend werkklimaat kent twee aspecten. Het moet plezierig, veilig en uitnodigend zijn, maar ook veeleisend. Pas als de lat hoog ligt, waarderen echte talenten de bijdragen van collega’s en henzelf. Het moet niet te makkelijk zijn, niet iedereen moet het kunnen. 

Talenten hebben sterke leiders nodig

Sterke leiders zorgen voor uitdagingen, ze creëren kansen voor jongen talenten om te leren, te presteren en te excelleren. En nemen daarbij bewust risico’s, door bijvoorbeeld kritisch eigen werk te delegeren, met de kans op beginnersfouten en alle consequenties van dien. Ze stellen hoge eisen, geven eerlijke feedback, verwachten dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk, maar staan ook klaar om te ondersteunen als een medewerker door te grote actiesnelheid uit de bocht dreigt te vliegen. 

Wendbare organisaties bestaan niet

De wereld verandert steeds sneller. Het vraagt van organisaties een enorme wendbaarheid om continue op deze veranderingen in te spelen. Maar wendbare organisaties bestaan niet, wendbare medewerkers wel. Medewerker die goed zijn in wat ze doen, er plezier in hebben en vanuit die positieve energie proactief inspelen op de steeds veranderende vraag van klanten en nieuwe kansen zien. Kortom: medewerkers die bevlogen zijn. 

Bevlogen medewerkers zorgen voor succes

De sleutel tot goede bottom-line bedrijfsresultaten begint dan ook met het werken aan de bevlogenheid van medewerkers. Bevlogen medewerkers werken plezierig samen, overtreffen verwachten en creëren enthousiaste en loyale klanten. Bevlogenheid ontstaat als er een sterke fit is tussen de wensen van een organisatie en die van een individuele medewerker. Op zowel inhoud als ambities en waarden. Een van de belangrijkste taken van een goede leider is dan ook inzicht hebben in de talenten, drijfveren en ambities van zijn of haar medewerkers en het stimuleren van persoonlijk leiderschap om daar wat mee te doen in lijn met de ambities van de organisatie. 

Een inspirerend leider is zelf bevlogen 

Leiders inspireren als ze zelf bevlogen zijn. Bevlogenheid is besmettelijk, het springt over van een leider naar zijn of haar medewerkers en van het ene teamlid naar het andere. Volgens het Nationaal Leiderschapsonderzoek zien medewerkers hun leidinggevenden niet als inspirerend. Het werken aan meer inspirerend leiderschap start met leiders die zichzelf de vraag stellen Hoe zit ik er nu eigenlijk in? 

Lees ook ons artikel op de website van ManagementTeam: Wanneer gaan onze leiders ons nou eens echt inspireren? 

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

Meer nieuws

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Onze traineeships

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Wil je op de hoogte blijven van ORMIT nieuws?