An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Millennials verkiezen betekenisvol leven boven gelukkig leven 

 Reactie ORMIT op Amerikaans onderzoek millennials

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

 

Ander licht op millennials 

“Wat je doet, maakt je gelukkig. Waarom je het doet, geeft je fulfillment.” Hiermee brengt Simon Sinek deze week via social media een Amerikaans onderzoek uit 2013 over millennials opnieuw onder de aandacht. Dit onderzoek werpt een ander licht op eerdere onderzoeken naar millennials waaruit zou blijken dat ze meer dan eerdere generaties gericht zijn op het streven naar persoonlijk geluk. Millennials blijken juist meer geïnteresseerd te zijn in een betekenisvol leven dan alleen maar een gelukkig leven. Voor ORMIT, specialist in traineeships, is dit heel herkenbaar. In een recent trendonderzoek zeggen de millennials van ORMIT: “Wij worden gedreven door eigen normen en waarden. Wij zoeken fulfillment door het toevoegen van waarde en het nemen van verantwoordelijkheid.”

‘Mensen die vinden dat ze een betekenisvol leven hebben voelen zich verbonden met anderen, met hun werk, met een levensdoel en met de wereld.'

Millennials geven om anderen

Wat een betekenisvol leven precies betekent, is persoonlijk en betekent voor elk persoon wat anders. Maar kenmerkend is dat het gaat over verbinding met iets groters dan jezelf. Mensen die vinden dat ze een betekenisvol leven hebben voelen zich verbonden met anderen, met hun werk, met een levensdoel en met de wereld. Er zit een overlap tussen wat mensen ervaren als een betekenisvol en gelukkig leven, Maar het grote verschil is dat mensen die hun leven als betekenisvol ervaren sterker op anderen zijn gericht en het belangrijk vinden om anderen te helpen. Terwijl mensen die hun leven als gelukkig ervaren meer op zichzelf en op korte termijn plezier gericht zijn. Dit plaatst de bewering van Simon Sinek dat millennials egocentrisch zijn, in een ander daglicht. Ook wij ervaren dagelijks dat Sinek het niet bij het rechte eind heeft. Millennials voelen zich sterk verbonden met anderen, hun werk en met de wereld.  

Millennials schromen niet

Wat kenmerkend is voor de millennials vergeleken met andere generaties is dat ze over het algemeen minder schroom hebben om op anderen af te stappen, vragen te stellen en om persoonlijke feedback te vragen; hiërarchie zegt hen niet zoveel. Ze hebben vooral respect voor mensen die hen als gelijkwaardigen behandelen en impact hebben door opvallende kwaliteiten of expertise.

Als dit gedrag voortkomt uit egocentrisme, zou je verwachten dat het kenbaar maken van de eigen mening centraal staat in het contact met anderen. Maar dat is vaak niet het geval. Ze zijn echt geïnteresseerd in de mening en ideeën van de ander om zich daar toe te verhouden en ervan te leren.

'Millennials die hun werk betekenisvol vinden, zijn meer betrokken en minder snel geneigd om van baan te wisselen. 

Andere mindset

De betekenisvolle mindset die de Amerikaanse onderzoekers zien bij millennials vertaalt zich in het zoeken naar verbinding met anderen en het zich oriënteren op een hoger doel. Daardoor zijn ze creatiever en presteren ze beter. Millennials die hun werk betekenisvol vinden, zijn meer betrokken en minder snel geneigd om van baan te wisselen. Zij hopen met hun carrière een duurzame impact te maken op anderen, stellen de onderzoekers. 

Betekenisvol werk en impact maken

Dat herkent ORMIT sterk in het werken met 150 hoogopgeleide millennials. Ze hebben behoefte aan betekenisvol werk en zijn gedreven om impact te maken. Werk kunnen doen waarbij ze veel kunnen leren en daadwerkelijk het verschil kunnen maken zijn belangrijke drijfveren, belangrijker dan arbeidsvoorwaarden en status. Vanuit deze drijfveren is het omgaan met minder uitdagend werk lastig, dan zijn millennials ongeduldig en hebben ze al snel het gevoel dat ze stilstaan in hun ontwikkeling.

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Drijfveren ontdekken

Het ontdekken van de drijfveren van millennials is de sleutel tot succes voor organisaties om jong talent aan zich te binden. Wij zien dat daar nog veel werk is te verrichten voor organisaties. Het trendonderzoek onder onze millennials zegt dat 70 procent van de managers nog moet ontdekken wat de drijfveren zijn van het aanstormende talent. Managers moeten aanvoelen en open staan voor wat jong talent drijft, anders gaan ze zelf hiernaar op zoek met het risico dat ze snel de organisatie verlaten. Drijfveren worden beïnvloed door persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals levensfase, welvaart en milieu. Ze blijven dus in ontwikkeling. Dit blijkt ook uit het Amerikaanse onderzoek waar het belang van een betekenisvol leven onder millennials de afgelopen jaren sterk is gestegen. Daarom is het belangrijk om hierover in gesprek te blijven. Het binden van talent is geen eenmalige zoekopdracht. Het onderhouden van een goede relatie vraagt voortdurend energie van zowel de organisatie als het talent. 

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

Meer nieuws over ORMIT 

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Meer over traineeships

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.