An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Leider, hoe besmettelijk is jouw optreden? 

 Duurzame inzetbaarheid begint bij millennials: zes tips voor leiders

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

 

Duurzame inzetbaarheid begint direct op de eerste werkdag van iedereen. Dat is het moment om een brug te slaan tussen de generaties die al werkzaam zijn in een organisatie en de millennials of de allernieuwste nieuwkomers, de generatie Z! Het is belangrijk dat de leiders in de organisatie hier invloed op uitoefenen. Wij geven zes tips uit de praktijk.

Het allerbelangrijkste is het feit dat bevlogenheid van leidinggevenden besmettelijk is! De leider die bevlogen is en dit uitstraalt en dat weet te vertalen naar een bedrijfscultuur waar plezier, vertrouwen en trots is zorgt voor de grootste inspiratie bij anderen. Dat is het allerbelangrijkste en er is meer… 

1. Selectiecriterium nummer 1: learning agility 

Selectie van talent? Laat learning agility dé doorslaggevende factor zijn. Learning agile mensen herken je aan hun gedrag: het zijn mensen die onderzoeken, die de kennis en de ervaring van anderen inzetten, improviseren en snel handelen. Ze zijn nieuwsgierig, bescheiden, speels en doelgericht.

De belangrijkste basis voor learning agility is zelfbewustzijn en een op ontwikkeling gerichte mindset. Als mensen dat tijdens het selectieproces in de basis laten zien is er een goed startpunt, want het mooie is: learning agility kun je ontwikkelen. 

Juist de frisse blik van nieuwkomers is waardevol, die moeten we benutten.

2. Stop nieuwe mensen niet vol met bedrijfsinformatie 

Vaak stoppen we nieuwe medewerkers tijdens hun introductie vol met ‘relevante’ bedrijfsinformatie “om ze zo snel mogelijk op te laten gaan in de bestaande werkwijzen en cultuur. Gemiste kans! Juist de frisse blik van nieuwkomers is waardevol, die moeten we benutten. Betrek ze bij complexe vraagstukken, lastige besluiten en strategievorming. Hun onbevangen en kritische vragen kunnen soms een heel ander licht werpen op een bestaand probleem. 

3. Hup, uit die comfort zone!

Ontwerp banen zo dat er altijd ten minste één aspect in zit dat mensen noodzaakt om iets nieuws te leren, zodat ze van hun werk kunnen blijven leren. Als mensen door nieuwe ervaringen en ontmoetingen met anderen uit hun comfort zone moeten stappen levert dat nieuwe vaardigheden en perspectieven op. Want de leerwaarde van werk neemt af als je lange tijd hetzelfde doet.

4. Een leerregisseur herkent “moments of need”


Mensen staan open om te leren als ze ervaren dat ze voor succes of ambities iets nieuws nodig hebben. Dan ontstaat de intrinsieke motivatie om te leren. Het is de kunst om deze moments of needs te benutten en mensen op dat moment, just-in-time, de juiste leeroplossing te bieden. Dit vraagt van leidinggevenden en HRD-professionals dat ze zich opstellen als leerregisseur. Werk met leeroplossingen, regisseer een leerervaring, speel in op een leerbehoefte.

De beste voorspeller voor succes in een nieuwe rol is hoe iemand eerder is omgegaan met plotselinge, nieuwe uitdagingen of lastige situaties. 

5. Alleen businessresultaten uit het verleden bieden geen garantie 

Alleen businessresultaten uit het verleden zijn nu nog vaak leidend voor het identificeren van talenten en carrièreplanning. Dit sluit niet meer aan bij de snel veranderende wereld waarin we leven. De beste voorspeller voor succes in een nieuwe rol is hoe iemand eerder is omgegaan met plotselinge, nieuwe uitdagingen of lastige situaties. Zowel in het werk als daar buiten. En, nog belangrijker, tot welke bewuste nieuwe inzichten en ander gedrag dat daarna heeft geleid of anders gezegd de mate van leervermogen, learning agility die iemand heeft getoond. 

6. Wees kwetsbaar als leider 

Vaak zie je de top van een organisatie zich alleen ontwikkelen bij een business school op een mooie locatie ver van de normale werkplek. Jammer, want ervaren leiders zijn fantastische rolmodellen als het gaat om het laten zien van een ontwikkelgerichte mindset en daarbij behorend gedrag. De leider die uitstraalt het allemaal te weten en te kunnen, geeft niet het goede voorbeeld. Als leiders ‘toestemming’ krijgen om weer - zichtbaar - te leren en om ook onzeker en kwetsbaar te zijn, zetten ze daarmee de toon voor de organisatie. Zo’n mindset is besmettelijk! 

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

Meer nieuws over ORMIT 

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Meer over traineeships

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.