An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Klassieke scholing belemmert medezeggenschap

8 april 2014

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Take a look to our amazing Kit

De scholing van ondernemingsraden loopt terug. Dit hebben ze deels aan zichzelf te wijten omdat klassieke scholing de OR weinig oplevert. Medezeggenschap is meer gebaat bij ondersteuning van leren op het werk.

Het artikel van Ingrid van Tienen, Adjunct Directeur ORMIT en Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar 'Employability in werkrelaties' aan de UvA en Kroonlid van de SER, in de Zeggenschap 1 - 2014, kan hier gevonden worden.

TRY IT NOW

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

Meer nieuws

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Onze traineeships

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Wil je op de hoogte blijven van ORMIT nieuws?