An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Generaties op de werkvloer: meer overeenkomsten dan verschillen?  

DEEL I: TALENT EN ERVARING: DE IDEALE MIX? 

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Deel de fantastische verhalen van vroeger met de wilde ideeën van nu  

Jitteke van ’t Hek (28) en Nancy Scheijven (48) kruisen de degens over succesformules om verschillende generaties met elkaar te laten samenwerken. Vooroordelen en aannames over jong en oud(er) passeren de revue aan de hand van 10 stellingen. Scoort een divers samengesteld team beter? Wat zegt leeftijd? Moet je jong talent betrekken bij strategische vraagstukken? En hoe bind je jong talent aan de organisatie? Een serie in drie delen.

Nancy (ORMIT Alumnus) is momenteel directeur Scheepsvaartverkeer en watermanagement bij Rijkswaterstaat, Jitteke is ORMIT Multicompany trainee en doet nu een opdracht bij ABN AMRO.

Begrip en uitdaging zorgen voor maximale productiviteit 

Stelling 1: Als generaties elkaar beter begrijpen, schiet de productiviteit omhoog

Jitteke: Als je elkaar begrijpt, gaat de samenwerking beter, omdat er dan minder tijd moet worden besteed aan de communicatie en het oplossen van misverstanden. Dan gaat de productiviteit vast en zeker omhoog. Aan de andere kant is het ook mooi als je elkaar niet altijd helemaal begrijpt. Als het goed is, ontstaat er dan een dialoog en worden beide partijen uitgedaagd om samen tot een werkbare situatie te komen. Dat levert vaak nieuwe inzichten op, die ervoor zorgen dat de groep mogelijk nog verder komt. Kortom, ik denk dat een mix van consensus en uitdagingen door misverstanden het beste voor de productiviteit is. 

Nancy: We brengen allemaal eigen talenten mee. De ouderen en de jongeren. Je kunt ook zeggen: mensen die zich jong of oud gedragen. Jong is niet altijd beter of moderner, maar vroeger is ook niet altijd beter. Je moet er lol in hebben om ervaringen met elkaar te delen: de fantastische verhalen over vroeger en de wilde ideeën van nu. Dan vul je elkaar aan met respect voor ieders ervaring. Het is geen moeten, het is een kwestie van willen, en soms moet je daar even zin voor maken. 

Stelling 2: Wie jong talent met ervaring verbindt heeft de meeste kans op succes 

Jitteke: Ik denk dat het meer gaat om een koppeling van ervaring én inspiratie. Dienstjaren en ervaring alleen zijn geen garantie voor succes. Wat ik belangrijk vind is dat talentvolle mensen worden uitgedaagd en dat ze worden gekoppeld aan inspirerende personen binnen het bedrijf. Iemand van wie je kunt leren! Vaak zijn dat mensen met ervaring.

Nancy: Soms helpt ervaring, maar soms houdt dezelfde ervaring je ook tegen om er vol voor te gaan. Het kan heel bevrijdend zijn om niet alle risico’s te kennen en ergens frank en vrij in te stappen. Dan helpt talent of lef. Maar soms is ervaring onontbeerlijk. Weten welke fouten er al gemaakt zijn en dat niet nog een keer doen, kan bijdragen aan een betere dienst of een beter product. Dus soms is het een kwestie van verbinden, maar soms is een keuze voor talent dan wel ervaring echt een betere formule.

Koppel talent aan inspirerende personen in het bedrijf 

Stelling 3: Een divers team - jong en oud - scoort altijd beter 

Jitteke: Generaties kunnen veel van elkaar leren. Er zijn dan meerdere invalshoeken, dat is een goede combinatie. Maar altijd… lijkt me stug. Meerdere factoren spelen een rol, zoals de samenstelling van het team. Als jij als enig jonkie in een stugge, ouderwetse organisatie zit is het ontzettend moeilijk. Verder speelt de flexibiliteit van de mensen en de wil om open te staan voor elkaars inzichten, nieuwe ontwikkelingen en ideeën een rol voor het creëren van succes.

Nancy: Een divers team is niet altijd beter. Dat ligt een beetje aan de opdracht die er ligt. Ik vind het wel altijd goed om jong mee te laten denken en mee te laten leren en andersom ook. Maar de resultaten zijn niet per definitie beter. Vernieuwing helpt, maar elke keer het wiel opnieuw uitvinden is soms heel kostbaar en risicovol. Op lange termijn is het wel overigens beter om diversiteit te hebben in leeftijd. Dus voor een individuele opdracht valt te bezien wat verstandig is, maar uiteindelijk is meer diversiteit wel een must.

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

Meer nieuws over ORMIT 

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Meer over traineeships

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.