An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Bedrijven strijden om gunst van jong toptalent

Groeiende belangstelling voor werkgeversverkiezingen
15 maart 2016

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Blog Hetty van Ee, Algemeen Directeur ORMIT

Iedereen is het erover eens: de strijd om toptalent wordt alsmaar heviger in een wereld die sterk digitaliseert en robotiseert. Dat constateert ook het World Economic Forum in haar rapport “Future of Jobs”. Organisaties moeten verjongen en een ander type medewerker aan zich binden; jonge talenten die zich thuis voelen en wendbaar zijn in dit snelle, digitale tijdperk. Hoe zorg je daar als werkgever voor?

Mismatch op arbeidsmarkt
Toptalenten hebben de werkgevers voor het uitzoeken. Dat komt door de mismatch op de huidige arbeidsmarkt. En dat is wereldwijd een groot probleem aan het worden. Er is een groot tekort aan hoogopgeleide talenten én aan echte vaklui. Dat tekort wordt alsmaar groter. Daar tegenover staat juist een overschot aan middelbaar opgeleide mensen met algemene profielen. Deze mismatch is binnen organisaties sterk voelbaar. Door reorganisaties nemen organisaties enerzijds afscheid van huidige medewerkers en zoeken zij anderzijds naar jong toptalent dat wendbaar is en veranderkracht toevoegt aan organisatie en daardoor het verschil kan maken in dit digitale tijdperk.

Trots, vertrouwen en plezier
Je ziet dat steeds meer organisaties worstelen met het vinden en vooral het binden van de juiste mensen. Er wordt vaak nog met oude ideeën en waarden aangestuurd. Het gaat niet om dat mooie salaris of die grote auto. Toptalent wil werken voor organisaties waar zij vertrouwen krijgen, trots op zijn en plezier hebben. Dat is de nieuwe status en daar kunnen werkgevers zich mee onderscheiden. Je ziet dat steeds meer bedrijven er werk van maken om een goede werkgever te zijn. Ze komen ook graag voor in lijstjes van beste werkgevers. Met spanning wordt bijvoorbeeld uitgekeken naar de bekendmaking van Great Place To Work op woensdagavond 22 maart.

Voorbeeld voor toekomstige leiders
Ook wij doen al jaren met veel enthousiasme en succes mee aan Great Place To Work. Niet omdat wij het beste bedrijf willen zijn, maar omdat we jong talent dat we ontwikkelen voorbeeld willen geven hoe zij kunnen gaan aansturen vanuit de ideeën om een Great Place To Work van hun project, afdeling of bedrijf te maken. Met onze aansturing willen we een voorbeeld geven aan de leiders van de toekomst. We vertrouwen erop dat zij op eenzelfde wijze gaan aansturen en dat we daarmee leiders ontwikkelen die organisaties mooier, wendbaarder en succesvoller maken. Het is onze overtuiging dat mensen die bevlogen zijn in hun werk, beter samenwerken en dat daardoor bedrijven wendbaarder en innovatiever worden. Dat merken klanten en is goed voor het resultaat. Er zijn nog veel bedrijven die dit niet onderkennen.

Hier komt de img beschrijving

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

Meer nieuws

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Onze traineeships

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Wil je op de hoogte blijven van ORMIT nieuws?