An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Werken in een politiek speelveld

Blog van Stef Wesselings, Multicompany trainee ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Stef Wesselings
Datum: 29-07-2015
Multicompany trainee ORMIT


Als ORMIT’er werken aan de Noord/Zuidlijn bij GVB

De Noord/Zuidlijn (NZL) als onderdeel van het metronetwerk in Amsterdam staat als sinds 1928 op de kaart. Toch heeft de realisatie van deze metrolijn van een kleine 10 kilometer van Amsterdam-Noord onder het IJ en het oude stadscentrum door naar de Zuidas heeft nogal wat voeten in de aarde.

Dit megaproject heeft (zoals elk project met vergelijkbare uitdagingen) meerdere tegenvallers gekend. Gelukkig is de ruwbouwfase inmiddels ten einde en ligt de focus op de afbouw en de integratie van systemen en kunnen we ons richten op de ingebruikname van Lijn 52.

In februari 2015 ben ik (ORMIT MCP-T trainee) begonnen als assistent programmamanager bij het programma implementatie NZL van de GVB, de stadsvervoerder van Amsterdam en toekomstig exploitant en beheerder van de Noord/Zuidlijn. Dit programma omvat ongeveer 20 projecten die alle aspecten van het bedrijf raken en wordt aangestuurd door zo’n 40 man projectorganisatie! Wat voor mij klonk als een puur GVB-project, daar blijkt een hele wereld achter schuil te gaan.

De rolverdeling

De gemeente Amsterdam heeft een eigen projectorganisatie die de bouw van de nieuwe metrolijn coördineert in samenwerking met de verschillende contractpartijen (zoals aannemers etc.). Als de bouw straks klaar is wordt de lijn overgedragen naar een gemeentelijke organisatie die ‘Eigendom & beheer’ heet. Deze organisatie heeft op haar beurt het beheer & onderhoud uitbesteed aan de GVB.

Aan de andere kant is de Stadsregio Amsterdam concessieverlener, oftewel, de opdrachtgever die GVB subsidie verleent om het OV te verzorgen. Als tegenprestatie moet GVB wel voldoen aan bepaalde prestatie-eisen. Wat Noord/Zuidlijn betreft dient GVB dus de projectresultaten in te passen in de bestaande bedrijfssystemen en -processen en de daarnaast de eigen organisatie zo in te richten dat we de NZL kunnen integreren in het bestaande vervoerssysteem (metro, tram, bus, veren). Denk aan het aanpassen van de verkeersleiding, het inrichten van de beheer & onderhoudsprocessen, het opleiden van bestuurders etc.

Uit bovenstaande rolverdeling kan je opmaken dat GVB soms in spagaat verkeerd tussen Gemeente en de Stadsregio. Aan de ene kant moeten we de dagdagelijkse operatie blijven draaien (‘de winkel open houden’) en tegelijkertijd een nieuwe lijn, een nieuw metrotype, een nieuw beveiligingssysteem en talloze andere nieuwe systemen in gebruik nemen. Deze nieuwe systemen werken trouwens niet alleen op de nieuwe Noord/Zuidlijn maar ook het bestaande metronet wordt geüpgraded met deze state-of-the-art systemen.

Je kan je vast voorstellen dat de politieke gevoeligheid door de publieke interesse enorm is. Dit kan de onderlinge relaties op een professionele manier op de proef stellen, terwijl we uiteindelijk vertrouwen in elkaar moeten hebben om dit project tot een succes te maken.

De bedrage als ORMIT’er

GVB heeft een programma dat de grote veranderingen rond de Noord/Zuidlijn inclusief nieuwe Metrostellen en alle systeemupgrades in goede banen leidt en ondertussen zorgt dat de GVB organisatie klaar is om de nieuwe lijn straks te exploiteren en te onderhouden. Als ORMIT trainee kan ik een belangrijke bijdrage leveren door de juiste vragen te stellen over hoe we de organisatie klaarstomen richting livegang, maar ook door het opstellen van de testscenario’s. (zie bijgevoegd krantenartikel uit het personeelsblad) Om deze opdracht een succes te maken gebruik ik de opgedane kennis vanuit mijn studie Lucht & Ruimtevaarttechniek, maar helaas is dit niet genoeg. Ook heb ik in deze opdracht een grote dosis zakelijke empathie nodig om echt de verbinding te maken tussen de techniek en bedrijfsprocessen.

En wat was nou het leukste tot nu toe? Tja, in alle eerlijkheid was stiekem toch het uurtje zelf achter de knuppel van een M5 zitten, zoevend door Amsterdam in een metro van 120 meter met 2400pk.

Het gereedmaken van de Noord/Zuidlijn zal nog wat voeten in de aarde hebben (en helaas langer duren dan mijn tijd als ORMIT’er en dus hopelijk nog een aantal toekomstige trainees kansen bieden), maar het is een fantastisch project waar straks, als het goed is vanaf oktober 2017, heel veel blije Amsterdammers gebruik van zullen maken.

Voor actueel nieuws over de Noord/Zuidijn: 

http://wijnemenjemee.nl/

https://www.flickr.com/photos/noordzuidlijn/

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

Variety of designs

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Onze laatste blogs ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!