An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Vertrouwen is goed en controle hoort daar bij 

Blog van Rob Gering, talent- en leiderschapsontwikkelaar ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Rob Gering 
Datum: 26-02-2018
Talent- en leiderschapsontwikkelaar
Zelfsturing past goed bij ORMIT. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid, voelen eigenaarschap, delen informatie en spreken zichzelf en anderen aan. Klinkt goed, maar de praktijk is vaak wat lastiger. Niet iedereen staat zo in het werk en het blijkt eigenlijk een moeizaam proces te zijn. Waar ligt dat aan en wat is er nodig om dat proces soepeler te laten verlopen?


Niet loslaten, maar anders vasthoudenIk ben bij nog al wat processen geweest en wat opvalt is dat zelfsturing (zelforganiserende teams) vaak wordt ingevoerd omdat de huidige situatie niet meer werkt. Dan maar wat anders lijkt de redenering en komt weinig voort uit de overtuiging dat zelfsturing recht doet aan kwaliteiten van mensen. De grootste aanpassing lijkt bij de leiding nodig die een andere rol gaat krijgen. Kunnen zij wel hun stijl aanpassen? Vaak handelen ze vanuit de gedachte dat het niet meer hun verantwoordelijkheid is, dus moet het team het maar oplossen. Daar lijkt het vaak fout te gaan. Zoals Wouter Hart (bekend van het boek Verdraaide Organisaties) zo mooi zegt “Je moet als leidinggevende niet loslaten, maar anders vasthouden”. 

Bronnen van controleHoe geef je dan vorm aan vertrouwen naar je mensen in deze complexe wereld en hoe koppel ik vertrouwen aan het gevoel dat ik er als leidinggevende toe doe?   Er zijn verschillende soorten van controle. De behoefte aan controle wordt vaak gevoed vanuit vijf verschillende bronnen.

1. Zorgzaamheid
2. Nieuwsgierigheid
3. Feedback/leergierigheid
4. Angst
5. Wantrouwen 

Nieuwsgierig zijn is wellicht belangrijker dan je intelligentie. 

Veel vragen stellen De eerste drie zijn positieve bronnen van controle en de laatste twee niet. Zorg ervaren is een basisbehoefte van mensen in groepen. Die zorg ervaren is weldadig. Nieuwsgierig zijn is wellicht belangrijker dan je intelligentie. Wil je graag weten hoe het zit? Hoe het werkt? Veel vragen stellen vanuit dat perspectief voelt de ander als interesse en steun en niet als bemoeizucht. Feedback is belangrijk voor het verzamelen van informatie over je prestatie. Doen we het goed? Wat kan beter? Het is ook de ander serieus nemen. Dat dient de ander vooral te voelen….

Angst is een krachtige drijfveer voor gedrag. Als je je onveilig voelt, ga je veiligheid zoeken; houvast. Dan is angst de voedingsbron van controleren. Alle informatie monitoren is dan het gevolg. En wantrouwen tja. Je hebt geen vertrouwen in de ander omdat je denkt dat die er met de pet naar gooit, niet goed gemotiveerd is. Bij wantrouwen twijfel je aan de goede bedoelingen van de ander.

Conclusie?Wat concluderen we hier uit? Vertrouwen is goed en controle hoort daar bij, mits uit de juiste vaatjes wordt getapt. Reageren? Graag! Rob.gering@ormit.nl. 

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.