An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Ook altijd zo druk druk druk? Lekker dom zeg!

Blog van Rob Gering, talent- en leiderschapsontwikkelaar ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Rob Gering 
Datum: 13-10-2017
Talent- en leiderschapsontwikkelaar
Je vraagt iemand hoe het gaat en 99% van de tijd krijg je als antwoord druk druk druk. Ik had een collega die dan wel eens wat ontactisch zei: “Ik heb zo weinig respect voor mensen die altijd druk zijn. Ik vind dat zo dom. Kunnen ze niet beter nadenken over wat ze aan het doen zijn?” Ik vond dat toen wel een heftige opmerking, maar er is nu – jaren later - een wetenschappelijke onderbouwing voor zijn opvatting.
Wat doet schaarste met je IQ?

In de schuldhulpverlening bespreken ze het boek “schaarste” met elkaar . Dat doen ze om meer begrip te krijgen voor hun cliënten. Als je schaarste ervaart (in hun onderzoek voeding) dan neemt je IQ zo’n 13 punten af volgens onderzoeken van Mullainathan & Shafir (Eldar Shafir is psycholoog aan de prestigieuze Universiteit van Princeton en Sendhil Mullainathan is econoom aan de Universiteit van Harvard).

Schaarste neemt bezit van je geest van je denken en laat je focussen op wat direct van belang is. Het denkpatroon bij schaarste leidt tot focus (we doen langer over het laatste restje tandpasta, genieten meer van de laatste chocolaatjes), maar leidt ook tot tunnelvisie waardoor we misschien belangrijke dingen veronachtzamen. Sporten of deadline halen? Onder invloed van schaarste kies je op een andere manier. De tunnelvisie oefent invloed uit doordat ze bepaalt welke gedachten opkomen. Schaarste neemt automatisch bezit van ons denken. Als dat gebeurt, maken we geen weloverwogen kosten–baten analyse meer. 

Schaarste ontstaat niet alleen bij een gebrek aan inkomen, maar ook bij een teveel aan verwachtingenRaakvlakken met persoonlijk leiderschap

Dit alles raakt aan persoonlijk leiderschap. Hoe goed kennen we ons zelf? Weten we wat ons raakt? Wat iets met ons doet? In welke mate zijn we autonoom in ons handelen? Organiseren we ons eigen leven? We hebben maar een half uur. Net genoeg voor dit klusje. Je zegt vrijwel nooit: “Ik heb weinig bandbreedte (aandacht om goed beslissingen te nemen). Laat ik eerst maar dat eenvoudige klusje doen”. We plannen en managen veelal onze tijd, maar niet onze bandbreedte.

Reageren? Graag! Rob.gering@ormit.nl. 

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.