An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Is succes vijand van lerende organisaties?

Blog van Rob Gering, talent- en leiderschapsontwikkelaar ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Rob Gering 
Datum: 19-06-2017
Talent- en leiderschapsontwikkelaar
Fouten maken

Waarom is het zo moeilijk voor bedrijven om een lerende organisatie te worden? Sinds breinleren populair is, roepen we met zijn allen dat fouten maken moet. Dat is goed om de hersenen te ontwikkelen, te laten groeien. Ook leidinggevenden nemen die nieuwe kennis mee de organisatie in. En dan…..


Er is veel oog voor prestaties, maar nog weinig oog voor het potentieel om te leren. 

Stopt succes het leren? 

Leidinggevenden, managers zijn vooral uit op succes. En laat duidelijk zijn: succes is fijn. Iedereen heeft successen nodig. Dan scoor je goed bij jouw leidinggevende, je hoort erbij, goed voor je prestatieafspraken, je beoordeling en carrière. Je voelt je daardoor goed. Je bent bijzonder (goed) en de wereld wacht op je volgende stap. Maar is door die successen niet juist het leren gestopt?

Waardoor? Ten eerste: de angst voor mislukken zit er goed in. Die roept heftige emoties op, zoals schaamte en frustratie. Niemand wil onderdeel van een mislukking zijn (maar we hebben veel geleerd!!!). Gaat er wat mis, dan houden we het stil. De term leergeld is toch lastig te boeken in de administratie. Te veel leidinggevenden denken nog steeds dat talent gegeven is. Carol Dweck spreekt dan over fixed mindset. En heb je als medewerker een growth mindset, dan zal die in een fixed mindset omgeving uitdoven. Wat doe je dan? Aanpassen of solliciteren?

Ten derde is er veel oog voor prestaties, maar nog weinig oog voor het potentieel om te leren. Egon Zehner werft tegenwoordig op nieuwsgierigheid, inzicht, betrokkenheid en vastberadenheid. Dat doet ORMIT al heel lang: selecteren op leervermogen. We hebben de overtuiging dat leervermogen voor high potentials onontbeerlijk is.

Tot slot wordt succes snel toegeschreven aan hard werken, intelligentie en eigen vaardigheden. Als het fout gaat hebben ze “domme” pech gehad. Dit belemmert mensen om te leren. Je kunt alleen leren als je erkent dat een mislukking het gevolg is van jouw handelen. 

Blunder van de week

Hoe krijgen we gezamenlijk leren ook op de agenda? Daar zijn al veel artikelen aan gewijd en blijkt toch moeilijk op gang te brengen. De basis is toch vooral reflectie plegen. En dat blijkt niet gemakkelijk. In alle programma’s ondersteunen wij deelnemers aan onze programma’s met coaching en reflectie is daar een zeer belangrijk onderdeel in. Het kost veel tijd om na te denken over je handelen. Waar word jij je bewust van? Welk inzicht verkrijg je en welke actie ga je nemen om je inzichten verder te onderzoeken? Op individueel niveau in een opleidingsprogramma maken we stapjes. Maar hoe komen we van individuele trajecten naar organisatiebrede reflecties? Hoe komen we van kennis verzamelen naar kennis delen of kennis creëren?

Het staat of valt met individuele kwaliteiten van mensen koppelen aan collectieve bekwaamheid. Succes delen, maar ook de blunder van de week vieren! Wat levert een blunder op? Er zijn zelfs al bedrijven die helpen profijt te trekken uit blunders. Wellicht een nieuwe markt met potentie.

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.