An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

HR Wake up!

Blogserie deel 4: Leren verslaat weten in onze veranderende wereld

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Ingrid van Tienen
Datum: 08-03-2017 
Adjunct Directeur ORMIT 

De kracht van jong talent

Jonge talenten zijn gedreven en willen graag het verschil maken. Dat zie ik dagelijks bij ORMIT. Vanuit deze intrinsieke motivatie weten ze hun beperking, het gebrek aan ervaring, om te zetten in een kracht.

Ze hebben anderen nodig om succesvol te zijn en zoeken daarom relevante stakeholders en ervaren collega’s actief op. Vanuit hun zelfvertrouwen en onbevangenheid bewandelen ze ongebaande paden en wijken ze af van ongeschreven regels. Dit leidt tot vernieuwende inzichten en creatieve oplossingen die de organisaties waarvoor ze werken een stap verder helpen. Leiderschapsgoeroe Liz Wiseman noemt deze manier van denken en werken rookie smarts.Rookie smarts: een mindset

Gedwongen door hun gebrek aan ervaring zijn juist jonge talenten erg sterk in het mobiliseren en verbinden van de kennis en vaardigheden van anderen. Dit blijkt veel meer impact op onze prestaties te hebben dan de hoeveelheid kennis en ervaring waarover we zelf beschikken. Begrijpelijk in onze snel, veranderende wereld, waarin ‘leren’ steeds vaker ‘weten’ verslaat.

Rookie smarts zijn is een keuze, een mindset. Het maakt niet uit hoe oud je bent of hoeveel ervaring je hebt, je kunt altijd (weer opnieuw) beginnen om te denken met de openheid en wendbaarheid van een starter. Dit vraagt wel om een bewuste inspanning, onze natuurlijke neiging is om in onze comfort zone te blijven.Toekomstbestendig HR-beleid

Soms zie je een organisatie die als geheel in de comfort zone is geraakt. Hoe kun je er in zo’n geval als HR aan bijdragen dat een organisatie wordt wakker geschud en dat er weer nieuwsgierigheid en gretigheid ontstaat? Is het HR-beleid van de afgelopen decennia klaar voor de toekomst? Met de kennis van nu, zijn veel gangbare HR-praktijken op zijn minst dubieus. Vaak gaan ze er nog vanuit dat eerdere prestaties en ervaring goede voorspellers zijn van succes in de toekomst. 

We weten inmiddels beter: resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wat we ons niet altijd realiseren is dat dit inzicht een volledige breuk met het verleden betekent; het uitgangspunt in de wetenschap en HR-praktijk was altijd dat het verleden de toekomst voorspelt! Als het gaat om de korte termijn of stabiele omgevingen, klopt dat nog steeds. Maar in onze huidige VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Complex & Ambigue) zijn er nauwelijks meer stabiele omgevingen. Dit heeft consequenties voor een toekomstbestendig HR-beleid. Een paar voorbeelden ter inspiratie.
 

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

HR & VUCA-wereld: 6 inspirerende voorbeelden

1. Selecteren op learning agility, niet op ervaring
Bij selectie zou learning agility, in plaats van kennis en ervaring, dé doorslaggevende factor moeten zijn. Learning agile mensen herken je aan hun gedrag, ze onderzoeken, ze verzamelen experts om zich heen, ze improviseren en handelen snel. Ze zijn nieuwsgierig, bescheiden, speels en doelgericht. De belangrijkste basis voor learning agility is zelfbewustzijn en een op ontwikkeling gerichte mindset. Als mensen dat tijdens het selectieproces laten zien is er een goed startpunt, want het mooie is: learning agility kun je ontwikkelen.

2. De stem van nieuwkomers
Vaak proppen we nieuwe medewerkers tijdens hun introductie vol met ‘relevante’ bedrijfsinformatie om ze zo snel mogelijk op te laten gaan in de bestaande werkwijzen en cultuur. We missen daarbij een grote kans. Juist de frisse blik van deze nieuwkomers is waardevol, die moeten we benutten. Betrek ze bij complexe vraagstukken, lastige besluiten en strategievorming. Hun onbevangen en kritische vragen kunnen soms een heel ander licht werpen op een bestaand probleem. 

3. De leerwaarde van werk
Ontwerp banen zo dat er altijd ten minste één aspect in zit dat mensen noodzaakt om iets nieuws te leren, zodat ze van hun werk kunnen blijven leren. Als mensen door, nieuwe ervaringen en ontmoetingen met anderen, uit hun comfortzone moeten stappen levert dat nieuwe vaardigheden en perspectieven op. De leerwaarde van werk neemt af als mensen een tijdlang, in dezelfde organisatie, dezelfde functie vervullen. Er zijn veel mogelijkheden om de leerwaarde te vergroten zonder direct van baan te veranderen, denk aan job crafting, een tijdelijk project, nieuwe collega’s.

4. Mensen leren wanneer ze het nodig hebben
Mensen staan open voor leren als ze ervaren dat ze iets anders, dan dat wat ze al kennen of kunnen, nodig hebben om succesvol te kunnen zijn of om persoonlijke ambities te realiseren. Dan ontstaat de intrinsieke motivatie om te leren. Het is de kunst om deze moments of needs te benutten en mensen op dat moment, just-in-time, de juiste leeroplossing te bieden. Dit vraagt van managers en HRD-professionals dat ze zich opstellen als leerregisseur. Dit betekent enerzijds het ontwikkelen van een breed scala aan leeroplossingen die op het moment dat een vraag zich voordoet kunnen worden ingezet en anderzijds het regisseren van een passende leerervaring of het proactief regisseren van het ontstaan van een leerbehoefte.

5. Criteria voor vlootschouw en succession planning
Prestaties in het verleden zijn nu nog vaak leidend voor het identificeren van talenten en succession planning. Dit sluit niet meer aan bij de snel veranderende wereld waarin we leven. De beste voorspeller voor succes in een nieuwe rol is hoe iemand eerder is omgegaan met plotselinge, nieuwe uitdagingen of lastige situaties, zowel in het werk als daar buiten. En, nog belangrijker, tot welke nieuwe inzichten en ander gedrag dat daarna heeft geleid of anders gezegd de mate van learning agility die iemand heeft getoond. 

6. Ervaren leiders als leerrolmodellen
Vaak ontwikkelt de top van een organisatie zich buiten het blikveld van de rest van de medewerkers; ergens bij een business school op een mooie locatie ver van de normale werkplek. Dit is jammer, juist ervaren leiders zijn fantastische rolmodellen als het gaat om het laten zien van een ontwikkel mindset en daarbij behorend gedrag. Vaak denken leiders dat ze krachtig zijn als ze uitstralen dat ze het allemaal weten en kunnen, terwijl ze hiermee juist geen goed voorbeeld geven en geen goed ontwikkelklimaat creëren. Als je leiders ‘toestemming’ krijgen om weer, zichtbaar, te leren en om onzeker en kwetsbaar te zijn, zetten ze daarmee de toon voor de organisatie. Een ontwikkelgerichte mindset is besmettelijk!

Dit vraagt van HR-professionals een totaal andere mindset. Wil je de business goed ondersteunen in deze nieuwe realiteit? Geef zelf het goede voorbeeld en stap uit je comfort zone! Van daaruit kun je anderen uitdagen en ondersteunen om hetzelfde te doen. Dus HR-professional stel jezelf de vraag: wat is de leerwaarde van jouw werk op dit moment?
 
Dit is het vierde deel van de blogserie "Leren verslaat weten in onze veranderende wereld". De eerste drie delen kun je hier vinden. Op 29 maart 2017 verschijnt het laatste deel van deze serie: "Hoe blijf je voor altijd een rookie?"

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Onze laatste blogs ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!