An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Hoeveel vertrouwen geniet jij als leidinggevende? 

Blog van Rob Gering, talent- en leiderschapsontwikkelaar ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Rob Gering 
Datum: 01-12-2016
Talent- en leiderschapsontwikkelaar

In het wereldwijde onderzoek van de Edelmans trust barometer 2016 staat dat in Nederland 35% van de medewerkers er niet op vertrouwt dat hun CEO het goede doet.   


More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.


Averechts effect

En deze percentages circuleren niet alleen voor CEO’s. Er zijn nog al wat leidinggevenden die blijkbaar een behoorlijke afstand hebben tot hun medewerkers en slecht in staat zijn verbinding te maken met hun mensen. Simon Sinek schreef eerder dit jaar in MT dat bedrijven die medewerkers belonen op basis van targets het niet goed begrepen hebben. Dit heeft alleen effect op de korte termijn en is bovendien zeer verslavend. Hij pleit voor bedrijfsvoering waarbij empathie en vertrouwen de boventoon voeren. Dan volgen de prestaties vanzelf. 

Gedateerd mensbeeld

Zou dat de relatie zijn met vertrouwen? Mijn beeld is dat er nogal wat bedrijven zijn die de HR-cyclus starten met de doelstellingen voor het komend jaar en eind van het jaar via de beoordeling checken of het gehaald is. En daar wordt dan vaak een (extra) beloning of bonus aan gekoppeld. Daar lijkt een wat gedateerd mensbeeld achter te zitten.

Belangenstrijd

In bedrijven lijkt er een verschil te zijn tussen het individuele belang en het gezamenlijke belang. Ook ons lichaam kent de strijd tussen individueel en collectief belang. Twee stoffen, endorfine en dopamine, zorgen ervoor dat ons individuele belang wordt gediend door vol te houden, voedsel te zoeken, voor onderdak te zorgen, werktuigen uitvinden, en zorgen dat iets echt gebeurd. De relatie met focus op resultaten, bonussen, volharden en af kunnen zien, is zo gelegd. Probleem is dat de beloning verslavend is en de behoefte telkens moet worden gestild. Dus meer korte termijndoelen? Dan krijgen we sneller dope (dopamine)!

Veilige omgeving

Twee andere stoffen, serotine en oxytocine, belonen ons voor samenwerken en ontwikkelen gevoelens van vertrouwen en loyaliteit. Deze zorgen dat we de sociale relaties versterken en we meer samenwerken zodat we als soort kunnen overleven en voortleven. Dat gaat in bedrijven dus over publieke erkenning geven aan elkaar. Gaat over trots kunnen zijn., dat anderen ons respecteren. Het maakt ons sterk en geeft zelfvertrouwen. Maar gaat ook over edelmoedigheid, empathie, zorg voor de ander. In een veilige (werk)omgeving krijgen mensen serotine en oxytocine. Het maakt ons fijne collega’s. 

Jaar van vertrouwen en samenwerking

De afgelopen jaren hebben erg in het teken van endorfine en dopamine gestaan. Wellicht dat 2017 het jaar van VERTROUWEN en SAMENWERKING worden. Geen individuele HR-cyclus, geen individuele beoordelingen op resultaten maar gezamenlijke inspanningen om resultaten te halen. Investeren in ontwikkelingen van mensen (zeker ook in oudere generaties) vanuit de gedachte dat investeren in mensen via toenemende motivatie van die medewerkers ruimschoots wordt terugverdiend. Dit wordt door onderzoeken steeds meer onderbouwd. 
 

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Onze laatste blogs ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!