An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Hoe zit je erin?

Blog van Sanne Geurtsen, Multicompany trainee ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Sanne Geurtsen - Multicompany trainee ORMIT   
Datum: 10-03-2014

Een heel open vraag...

Een vraag die veelvuldig bij ORMIT gesteld wordt is ‘Hoe zit je erin?’. Een heel open vraag die je doet nadenken hoe je vanmorgen uit je bed bent gestapt, wat je naast werk nog meer bezighoudt en of je blij bent of wat minder. Het is een vraag die gemakkelijk blootlegt wat de sfeer is in de groep en welke factoren binnen de groep van invloed kunnen zijn op de dag. Het is een simpele vraag, die ik ook binnen mijn opdracht gebruik om de aandacht even weg te halen van de inhoud. Binnen veel bedrijven ligt de focus namelijk vaak op ‘wat’ we doen, in plaats van ‘hoe’ we het doen. Die focus op het ‘wat’ gaat er bijna simpelweg vanuit dat we ons elke dag met dezelfde energie kunnen storten op de inhoud. Dat kan natuurlijk niet. We kunnen ons niet elke dag met dezelfde focus inzetten.

Na een gesprek met mijn manager hierover krijg ik de opdracht om eens te kijken hoe we ons binnen het team meer kunnen focussen op ‘hoe’. Wauw, wat een geweldige opdracht! De jaarplannen voor 2014 waren zojuist opgeleverd en zo kon ik een dag organiseren waarbij de ochtend in het teken stond van het vertalen van de jaardoelen voor 2014 naar de praktijk. In de middag stond de vraag centraal ‘hoe’ we die doelen willen bereiken, oftewel hoe we willen samenwerken. Hiervoor heb ik met behulp van een consultant van ORMIT een workshop georganiseerd.

De workshop was een groot succes! Ik merkte dat het gesprek aangaan met elkaar over hoe we willen samenwerken veel losmaakt. Eén van de punten was dat collega’s aangeven meer behoefte hebben aan het uitspreken van waardering. Merijne (consultant bij ORMIT) liet ons inzien dat een compliment ervoor zorgt dat je je gewaardeerd voelt. Dat stimuleert je om beter te presteren en een extra stap te nemen. Bij ORMIT is het geven van een compliment heel gewoon. Niet alleen trainees, maar ook Hetty, de directrice van ORMIT, spreekt regelmatig haar waardering uit.

We hadden het ook over welk compliment je graag wilt krijgen. Want een compliment krijgen over hetgeen wat je belangrijk vindt, maakt het nog waardevoller. Ik vond het fijn om met mijn collega’s het gesprek aan te gaan over waardering en samenwerking. Zo weet ik beter wat zij belangrijk vinden in het werk. Aan het einde van de dag kregen we van Merijne een bakje met fiches. Die fiches kunnen we inzetten om elkaar een compliment te geven. Het fiche is een middel om complimenten zichtbaarder te maken op de afdeling.

Hoe ik erin zit? Ik heb een geweldige dag. De zon schijnt. Ik heb net een productieve meeting gehad, waardoor het rapport waar ik nu een paar maanden mee bezig ben, eindelijk opgeleverd kan worden. En..Mijn dag kan al helemaal niet meer stuk nadat ik net een compliment kreeg van een collega over dat ik goed het overzicht weet te bewaren binnen mijn project.

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Onze laatste blogs ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!