An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Hoe zelfingenomen, egocentrisch, lui en ongeduldig zijn millennials nu echt?

ORMIT en haar trainees over spraakmakend interview van Simon Sinek

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Ingrid van Tienen
Datum: 09-01-2017 
Adjunct Directeur ORMIT 

Hoe kijken ORMIT en trainees naar uitspraken Sinek over millennials?

Simon Sinek heeft met zijn recente uitspraken over millennials veel losgemaakt. Hij beschrijft millennials als zelfingenomen, egocentrisch, ongeduldig en lui. Ze willen alleen betekenisvol werk doen en daarin impact hebben. En ze voelen zich vaak miskend. Ze kunnen er overigens zelf weinig aan doen dat ze zo zijn, denken en voelen; ze zijn een kind van hun tijd. Maar ze zijn hierdoor wel lastig te managen. Bij ORMIT, specialist in traineeships, werken we dagelijks met meer dan 150 millennials. Hoe kijken wij en onze trainees naar de uitspraken van Sinek? 

Sterk in verbinden en samenwerken

We herkennen ons deels in de uitspraken van Sinek. Zeker als het gaat om de behoefte aan betekenisvol werk en de gedrevenheid om impact te hebben. Gezien hun gebrek aan ervaring hebben millennials vaak anderen nodig om succesvol te zijn en het verschil te maken. Ze zoeken anderen dan ook actief op en zijn daardoor juist sterk in het creëren van verbinding.

ORMIT Trainees over kritische uitspraken simon sinek


Falende opvoeding


Je zou maar na 1984 geboren zijn en tot deze generatie behoren! Of hun ouders zijn. Want ook zij krijgen er stevig van langs. Hun falende opvoeding is een belangrijke oorzaak van het ongeluk van hun kinderen; door het steeds maar weer benadrukken hoe speciaal ze zijn, dat alles wat ze willen mogelijk is en door het gladstrijken van de hobbels onderweg. Dit maakt dat millennials zich miskend en ongelukkig voelen en dat hun zelfvertrouwen tot een nulpunt daalt als ze zelfstandig hun weg moeten vinden, stelt Sinek.

Verslaafd aan social media

Het gebrek aan zelfvertrouwen van millennials wordt nog eens versterkt door de sterk gefilterde online wereld waarin ze veel tijd doorbrengen; positieve gebeurtenissen worden gedeeld, negatieve niet. Daardoor lijkt het alsof alle leeftijdsgenoten het wél voor elkaar hebben. En daar bovenop komt het verslavende effect van positieve reacties op ‘posts’; deze leveren een ‘dopamine-shot’ op vergelijkbaar met andere verslavingsgevoelige gewoonten zoals roken, drinken en gokken. Dit maakt uiteindelijk dat millennials in perioden van stress eerder hun toevlucht zoeken bij hun smartphone en social media dan bij ‘echte’ vrienden. Hierdoor leren ze niet om diepgaande, betekenisvolle relaties met anderen aan te gaan. Aldus Sinek.

ORMIT: zelfbewustzijn én behoefte aan bevestiging

Dit gebrek aan zelfvertrouwen zien wij niet bij onze trainees. Integendeel, vanuit hun zelfvertrouwen en onbevangenheid wijken millennials juist vaak af van (voor hen nog niet) bestaande paden en ongeschreven regels. Ze schromen niet om (kritische) vragen te stellen én ze vragen veelvuldig om feedback. Dit laatste kan lijken op gebrek aan zelfvertrouwen, maar onze ervaring is dat het juist voortkomt uit een hoge mate van zelfbewustzijn; ze weten dat ze nog veel moeten leren en vragen om feedback om te toetsen of ze nog on track zijn. Dit helpt ze om gericht te experimenteren en om snel te leren van fouten. Ze houden van samenwerken en het contact met collega’s is er vaak ook na werktijd; live én online. Het moeilijk aangaan van relaties is dan ook een element in Sinek’s verhaal wat we niet herkennen.

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Geef millennials vrijheid en daag ze uit

Simon Sinek wakkert een interessante discussie aan, al moet mij direct van het hart dat ik niet veel op heb met generatie denken. De discussies die ik vroeger met mijn ouders had, verschillen in de kern niet veel met die van de huidige generatie. Je merkt wel dat de vrijheid veel groter is geworden en mensen op zoek zijn naar kaders. Maar dit betreft zeker niet alleen de millennials. Gebrek aan zelfvertrouwen verschilt nogal per individu. Eerder denk ik dat soms van zelfoverschatting sprake is. Omgaan met tegenslagen kan een harde dobber zijn voor millennials.

Het aangaan van sociale relaties gaat millennials juist goed af, vind ik. Vroeger was ikzelf voorzichtiger, hiërarchie vond ik spannend. Onze trainees gaan daar makkelijker mee om. Dat merk je aan hun taalgebruik en omgangsnormen, we leven in een platte, vlakke en laagdrempelige wereld. Als ik een trainee vraag ‘Wil jij vanmiddag deze CEO interviewen’ springt hij een gat in de lucht. Het ontwikkelen van talent gaat dan ook niet zozeer over opleiden, maar vooral over vrijheid geven om te ontplooien. Daar bloeit talent van op.

Daag ze uit, geef de tools om zelf te kunnen ontdekken wat effectief is. Zet een ORMIT’er nooit strak in een rol, dan maak je als opdrachtgever niet optimaal gebruik van dit talent. Laat hem of haar de spanning opzoeken en de veilige omgeving verlaten. Vallen en weer opstaan. Als grenzen opschuiven wordt ruimte gecreëerd voor vernieuwing.

Nico Pannegieter
Senior Talent Development Manager ORMIT
Video Tutorials
Including videos has never been this easy.

Leiders ontwikkelen leiders


Leiders van organisaties hebben volgens Sinek een grote verantwoordelijkheid in het ondersteunen van millennials in het vinden van hun weg. Daar zijn wij het helemaal mee eens! Om organisaties ook op lange termijn succesvol te laten zijn moeten leiders hun focus verleggen van het sturen op korte termijn financiële resultaten naar het sturen op lange termijn resultaat voor alle stakeholders, onder andere door oog te hebben voor het (werk)geluk van hun medewerkers. Dit kunnen ze in de breedte doen door ervoor te zorgen dat er weer echt contact en vertrouwen ontstaat tussen mensen (bijvoorbeeld door het uitbannen van smartphones tijdens meetings) en er tijd is voor het ontstaan van nieuwe ideeën en innovatie.

Verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Natuurlijk zijn millennials primair zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en (werk)geluk. Leiders kunnen hierbij echter een belangrijke rol spelen, door het beste van zichzelf te geven én door anderen uit te dagen om hetzelfde te doen. Dit vraagt om persoonlijk leiderschap, de combinatie van zelfinzicht (waar ben ik goed in, wat drijft mij en vind ik belangrijk), leervermogen, het lef om keuzes te maken en eigenaarschap om daadwerkelijk actie te ondernemen. Goede ontwikkelprogramma’s zijn hierbij nog steeds belangrijk, programma’s waarin vooral aandacht is voor het creëren van verbinding, luisteren, effectief communiceren, het omgaan met conflicten en persoonlijk leiderschap. 

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Onze laatste blogs ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!