An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Een beetje liefde en collega's komen tot leven  

Blog van Rob Gering, talent- en leiderschapsontwikkelaar ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Rob Gering 
Datum: 21-12-2017
Talent- en leiderschapsontwikkelaar
Gefeliciteerd! Je mag een nieuwe collega werven. Je gaat grondig te werk! Op grond van cv, referenties, testuitslagen en opvattingen over opleiding, leeftijd, gedrag en culturele achtergrond heb je een beeld gevormd van de kandidaat. Niet alle informatie is even betrouwbaar en zo nodig stel jij je beeld bij. Bij een positieve evaluatie is de medewerker iemand die jou als leidinggevende kan helpen je doelstellingen te verwezenlijken. Dan is het moeite waard energie in zo’n medewerker te steken. Hoeveel tijd neem jij om je medewerker goed te leren kennen? 


Stel je oordeel uit!De leidinggevende neemt vaak niet ruim de tijd om iemand echt goed te leren kennen. Onderzoek laat zien dat de in het begin gevormde indrukken een groot effect hebben op de wijze waarop de leidinggevende zes maanden later met de medewerker omgaat. En dat heeft weer gevolgen voor de prestaties en carrière van de medewerker. Een goede selecteur tracht zijn eerste indrukken/oordelen uit te stellen en zoekt naar andere invalshoeken om te kijken of die eerste indrukken kloppen. Ervaren selecteurs worden hier op getraind. Nu alles naar de lijn is gegaan en selectie ook vaak door de lijn wordt gedaan is het besef van bovenstaande nog belangrijker geworden. 

Pygmalion leiderschapOnderzoek van Xander Bezuijen heeft duidelijk gemaakt wat een leidinggevende anders doet bij hoge verwachtingen van medewerkers. Het gaat hier dus over de kwaliteit van de relatie als conditie voor effectief leiderschap. Bezuijen noemt dit Pygmalion leiderschap. Dit leiderschap gaat over de relatie tussen een leidinggevende en de medewerker. Met elke medewerker bouwt de leidinggevende een andere relatie op. En dat heeft belangrijke effecten. Dat start met verwachtingen die ontstaan in het begin van een relatie. Het blijkt te gaan om een affectieve en een inspanningscomponent. Bij hoge verwachtingen creëren leidinggevenden een warmer sociaal-emotioneel klimaat. Dat klimaat (de Leader Member Exchange LMX) kenmerkt zich door een wederzijds hoog vertrouwen, respect en gevoelens van wederzijdse verplichtingen. Ze stellen bovendien hogere en concretere doelen, ter onderbouwing waarvan zij explicieter hun visie delen. De motiverende componenten van hogere doelen zorgen voor betere prestaties en meer ontwikkeling van medewerkers. 

Een hoge verwachting van de leidinggevende leidt tot betere prestaties en meer ontwikkeling van de medewerker.

Vertrouwen, respect en verwachtingenWe nemen aan dat jij als een leidinggevende inspirerend bent en uitdagende doelen stelt! De prestaties van de medewerkers neemt daardoor toe, maar dat lijkt alleen waar te zijn als de relatie door beiden ook als kwalitatief goed wordt ervaren. De kwaliteit van de relatie is hier gedefinieerd als wederzijds vertrouwen, respect en gevoelens van wederzijdse verplichtingen. En de verwachtingen doen dus, als een zichzelf vervullende voorspelling, subtiel hun werk. En de medewerker krijgt indirect het signaal dat hij anders wordt behandeld. Kortom een hoge verwachting van de leidinggevende leidt tot betere prestaties en meer ontwikkeling van de medewerker.

Investeer in goede relatie, ook op het werkGoed leiderschap gaat verder dan ondersteunen, intellectueel uitdagen of een visie overbrengen. En toch is er blijkbaar een belangrijke conditie om de positieve effecten te versterken. Investeer in een goede relatie met je medewerkers. Leer verder te kijken dan de eerste indruk, neem de tijd om een goede werkrelatie te laten ontwikkelen, neem de tijd voor elkaar. Tijd die steeds onder druk staat door deadlines, smartphone, etcetera. Het urgente gaat te vaak voor wat echt belangrijk is.  

Reageren? Graag! Rob.gering@ormit.nl. 

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.