An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

De leidinggevende en zelfkennis…. het blijft lastig! 

Blog van Rob Gering, talent- en leiderschapsontwikkelaar ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Rob Gering 
Datum: 04-01-2017
Talent- en leiderschapsontwikkelaar


Mijn droom voor 2017

Vertrouwen en samenwerking in 2017: daar droom ik van. Maar hoe doe je dat? We praten bij ORMIT veel over de rol van leidinggevende en hoe belangrijk het is om een verschil te maken. Bij ons is persoonlijk leiderschap erg belangrijk en we geloven dat een leider goed in zijn vel moet zitten, open moet staan voor feedback, emotioneel stabiel dient te zijn, mensen kan meenemen in denkprocessen, weet wat er speelt etc.


Zelfbeeld leidinggevende te positief

In het nationaal leiderschapsonderzoek 2016 van De Baak scoren leidinggevenden een 6,4. De meeste leidinggevenden zien zichzelf als inspirator, maar slechts één op de drie medewerkers deelt deze mening. En 90% van de leidinggevenden herkent zich niet in dit negatieve beeld! Dat is niet verwonderlijk want als ik kijk naar mijn oude informatiebronnen zie ik in 2000 in Intermediair en in 2005 in Managementteam dezelfde cijfers. 


Maatschappelijke ontwikkelingen

Veel succesvolle organisaties lijken erg ingericht op gedateerde managementprincipes. Moderne leiderschapsschrijvers als Frederic. Laloux in “reinventing organizations” en Freek Peeters in “We don’t need another hero” beschrijven ieder op eigen wijze de ontwikkelingen die nieuwe managementprincipes vragen. Peeters schrijft: “Iedere generatie projecteert het eigen tijdsbeeld op de kwaliteiten van leiders en iedere generatie kent eigen helden. Dat waren in het traditionele tijdperk nog vaak patriarchale industriëlen (zoals Anton Dreesmann en Albert Heijn) en vaderlijke bestuurders (zoals Winston Churchill, Hendrik Colijn en Willem Drees).

Inspirerende voorbeelden

In het transformationele tijdperk werden autonome ondernemerstypen favoriet, zowel succesvolle (zoals Lee Iacocca en Steve Jobs), als – achteraf gezien – minder succesvolle (zoals Kenneth Lay en Jeffrey Skilling van Enron, Dirk Scheringa en Victor Muller). In het contextuele tijdperk zijn de leiders minder zichtbaar en ook nogal terughoudend om zich individueel te profileren, maar wij zien wel inspirerende voorbeelden in mensen die zich vanuit een maatschappelijk betrokken ondernemersgeest inzetten voor organisaties en instituties die voor hen betekenisvol zijn (zoals Jos de Blok van Buurtzorg, Paul Polman van Unilever en Geert ten Dam van de Universiteit van Amsterdam).”

People management van de toekomst

Organisaties zijn de uitdrukking van ons huidige wereldbeeld en de grote vraag is of de huidige organisaties nog voldoende aansluiten bij het wijzigende beeld? Nieuw leiderschap gaat volgens Peeters blijkbaar over een flexibel ego, met zelfkennis, reflectie en relativeringsvermogen, vooral waar het de eigen positionering aangaat. Maar ook over verbindingsvermogen, het doorzien en hanteren van menselijke netwerken, gerichtheid op samenwerking en de persoonlijke gunfactor vanuit loyaliteit en betrouwbaarheid. Het people management van de toekomst is dus vooral systemisch van aard, gericht op de ontwikkeling van mensen en de vitaliteit en dynamiek van het samenspel, het stimuleren van beweging, innovatie en netwerkopbouw, en de gemeenschapszin en gemeenschappelijke betekenis van de samenwerking.

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.