An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Blikverruimers: drijvers van succesvol veranderen 

Blogserie deel 1: Zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap 

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Ingrid van Tienen
Datum: 20-09-2017 
Adjunct Directeur ORMIT 
Verandering vanaf de zeepkist?

Veel organisaties beseffen dat ze moeten veranderen om op termijn te overleven. Een organisatie an sich kan niet veranderen, de mensen in een organisatie kunnen dat wel. De uitdaging hierbij is dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Gedragsverandering wordt door intrinsieke motivatie gedreven. Echte en duurzame verandering ontstaat pas als mensen er zelf voor kiezen om dingen anders te gaan doen. Een opzwepende toespraak vanaf een zeepkist of een manager die zegt dat het moet, leidt niet tot de gewenste, duurzame verandering van gedrag. 

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.Kunst van het veranderen

Daar komt nog bovenop dat maatschappelijke en economische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat het niet meer gaat om het realiseren van één bepaalde verandering, maar dat het juist de kunst is om in te kunnen spelen op een voortdurende stroom van veranderingen. Dit overstijgt het niveau van het opdoen van nieuwe kennis of het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het gaat om het ontwikkelen van een andere mindset en levenshouding. Een houding die zich kenmerkt door learning agility; vanuit een hoge mate van zelfbewustzijn, openstaan voor veranderingen en ontwikkeling.
Maar hoe doe je dat? In deze reeks geven we vanuit drie heel verschillende perspectieven een antwoord op deze vraag.

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Cirkel van Verandering

Zoals uit bovenstaande Cirkel van Verandering blijkt is het aangrijpingspunt voor effectieve en duurzame (organisatie) verandering, het punt waarop de ambities van de organisatie en de ambities van een individuele medewerker elkaar raken. Het punt waarop medewerkers intrinsiek gemotiveerd raken om bij te dragen aan de ambities van de organisatie en daarvoor zichzelf willen ontwikkelen. Op dat moment ontstaat een win-win situatie die mensen én organisaties in beweging zet. 

Alleen intrinsieke motivatie zet mensen én organisaties in beweging
Dit werkt alleen als organisaties transparant en open communiceren over hun ambities en waarden en welk gewenst gedrag daar bij hoort. Op basis hiervan ontstaat bij individuele medewerkers inzicht in de noodzakelijke en beoogde verandering. Deze beoogde verandering kunnen ze toetsten aan hun persoonlijke kwaliteiten, drijfveren, ambities en waarden en voor zichzelf de vraag beantwoorden: Kan en wil ik een bijdrage leveren aan deze verandering? Als het antwoord ‘ja’ is, ontstaat intrinsieke motivatie voor verandering. Het kunnen beantwoorden van deze vraag, vereist een bepaalde mate van zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap. Organisaties kunnen medewerkers ondersteunen in het vergroten van dit zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap.

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Belangrijke rol leiders


Bij verandering is een belangrijke taak weggelegd voor de leiders binnen de organisatie. Zij zijn degenen die de ambities en waarden van de organisatie moeten uitdragen en tegelijkertijd medewerkers de ruimte en het vertrouwen kunnen geven om deze ambities naar eigen inzicht in te vullen, eigenaarschap eisen en sturen op het gewenste resultaat. 

Dit vraagt van leiders dat ze aansturen met hoofd en hart. Door scherp te hebben wat er op organisatieniveau gerealiseerd moet worden en door zich in te leven in de ander, kunnen ze een omgeving creëren waarin mensen het beste uit zichzelf halen en vanuit intrinsieke motivatie een waardevolle bijdrage leveren aan hun persoonlijke en het organisatiesucces.

Daarnaast spelen ze een belangrijke rol door het goede voorbeeld te geven. Door het risico te nemen jonge, onervaren talenten in te zetten. Door zelf open te communiceren over voor hen belangrijke waarden, drijfveren, valkuilen en fouten creëren ze een klimaat waarin ook medewerkers open en transparant kunnen communiceren over hun ambities en waarden, op zoek durven gaan naar nieuwe ervaringen en perspectieven en durven te experimenteren met nieuw gedrag. Ook de learning agility van een leider is besmettelijk!

Jong talent als inspiratiebron


Met hun gedrevenheid, scherpte en onbevangenheid werpen jonge talenten van nature een ander licht op zaken en dagen ze de status quo uit. Ze hebben nog geen routines, zijn opgegroeid in een snel veranderende samenleving en staan met een open, scherpe, flexibele houding in hun werk. Ze omarmen veranderingen en durven ergens aan te beginnen zonder dat het eindresultaat al helemaal vast staat. Deze houding is besmettelijk, geeft anderen vertrouwen en inspireert hen om ook de stap te zetten. Jonge talenten betrekken en inzetten is dan ook een erg effectieve verandertool.
  
Dit is het eerste deel van de blogserie "Blikverruimers: drijvers van succesvol veranderen". Over twee weken verschijnt deel 2. 

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Onze laatste blogs ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!