An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Blikverruimers: drijvers van succesvol veranderen 

Blogserie deel 2: Steek je licht op bij Chinese filosofen 

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Ingrid van Tienen
Datum: 27-09-2017 
Adjunct Directeur ORMIT 

De kunst van het veranderen

Laatst sprak ik een HR-directeur bij een multinational, ik noem hem Kees. “Ingrid, ik merk dat we nu echt moeten veranderen om succesvol te blijven.” Dit geluid hoor ik de laatste tijd in veel directiekamers. Organisaties kunnen niet veranderen, de mensen in organisaties kunnen dat wel. Daarbij is het de kunst om in te spelen op de voortdurende stroom van veranderingen. Het gaat om het ontwikkelen van een andere mindset en levenshouding. Een houding die zich kenmerkt door learning agility; vanuit een hoge mate van zelfbewustzijn, openstaan voor veranderingen en ontwikkeling. Daar zijn we bij ORMIT dagelijks mee bezig in onze traineeships en ontwikkelprogramma’s.
Het vergroten van de learning agility van medewerkers is daarmee een belangrijke succesfactor voor organisaties. De grote vraag is dan: Hoe doe je dat? In deze reeks geef ik vanuit verschillende perspectieven antwoord op deze vraag.

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.Lessen van Chinese filosofen

Misschien komt het antwoord hoe dit te realiseren wel uit een heel onverwachte hoek: de inzichten die Chinese filosofen zo’n ruim 500 jaar voor Christus ontwikkelden. De ideeën uit deze traditionele, in de ogen van veel westerlingen vaak achtergebleven wereld, geven mooie antwoorden op vraagstukken waarmee we worstelen in onze moderne, vooruitstrevende wereld. Geen wonder dat de colleges over Chinese filosofie door professor Michael Peutt aan Harvard-universiteit zo ongelofelijk populair zijn. Michael Puett en Christine Gross-Loh hebben de onderliggende ideeën van deze colleges beschreven in hun boek De Weg. Ideeën uit de oudheid die behulpzaam kunnen zijn bij het omgaan met de uitdagingen in onze huidige, moderne VUCA-wereld. Ik vind ze inspirerend en heb hieronder 3 lessen voor je samengevat.  

Les 1 - Alleen intrinsieke motivatie zet mensen én organisaties in beweging
De natuur volgt spontaan de veranderingen in haar omgeving; denk aan de wisseling van seizoenen die elk jaar anders verloopt en wordt bepaald door de temperatuur en hoeveelheid regen. Omdat wij mensen van nature zijn toegerust met ons verstand, is het voor ons een stuk ingewikkelder om ons door toevallige omstandigheden te laten leiden. We analyseren situaties en denken erover na om vervolgens, rationeel, te bepalen wat we gaan doen. Spontaniteit associëren we vaak met ondoordachte impulsiviteit; doen waar je zin in hebt, op het moment dat je daar zin in hebt, zonder over de consequenties na te denken.

Dit is niet wat de Chinese filosoof Zhuang Zi ermee bedoelt. Spontaniteit betekent voor hem in verbinding staan met anderen en de dingen om ons heen, niet door er over na te denken en te analyseren, maar door je te laten meevoeren met het natuurlijke verloop van dingen. Echte spontaniteit vraagt van ons dat we anders leren denken, ons anders in de wereld gedragen en ons voortdurend openstellen voor andere perspectieven en veranderingen.

Hij noemt dit aangeleerde spontaniteit, wat voor ons klinkt als een contradicto in terminis. Hij bedoelt ermee dat je door het opbouwen van ervaring op den duur spontaan, op het juiste moment, op de juiste manier weet te reageren. Je oefent invloed uit door je actief, met zowel je hoofd als met je hart, te verbinden. Vanuit deze verbinding ben je in staat om dingen te veranderen en anderen mee te krijgen. Je weet en voelt op den duur intuïtief aan wat te doen. Je leert dit door doelgericht oefenen. Denk aan het leren autorijden of, nog beter, leren pianospelen; als je de techniek eenmaal onder de knie hebt, kun je in alle vrijheid improviseren.

En het mooie is dat dit niet alleen geldt voor het aanleren van specifieke vaardigheden, maar ook voor het ontwikkelen van een andere levenshouding die je helpt om veranderingen te omarmen in plaats van er tegen te vechten. Het brengt ons in een toestand waarin dingen als vanzelf lijken te gaan. Vergelijk het met een gezellige avond met goede vrienden, waarbij alles moeiteloos en gezellig verloopt zonder dat je er bewust over nadenkt.

Les 2 – Zoek gericht nieuwe ervaringen en andere perspectieven op


Doelgericht oefenen houdt in, het gericht en bewust opzoeken van nieuwe ervaringen en ontmoetingen met mensen met andere perspectieven. Deze verrijken onze kijk op de wereld. Als je jezelf in een onderwerp verdiept, ga je het onderwerp meer waarderen, besef je wat je nog niet weet, krijgt het meer betekenis en kun je er op een ander niveau mee omgaan. Denk aan een wijncursus of een rondleiding in een museum. Je kijkt door een andere lens en voegt daarmee een extra laag toe aan je eigen wereldbeeld. Door bewust te reflecteren op de nieuwe inzichten die je dat oplevert kun je deze vervolgens doelbewust toepassen in andere situaties.

De wereld door andermans ogen zien helpt ons om onze eigen, vaste patronen los te laten en om dingen anders te zien. We richten onze aandacht vaak automatisch op bepaalde dingen omdat we dat zo gewend zijn. Onze gewoontes beperken ons in wat we kunnen zien, gewaarworden, in ons opnemen en weten. Als we een nieuwe lens krijgen aangereikt kunnen we ons die toe-eigenen en verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door je steeds weer bij nieuwe onderwerpen af te vragen hoe een ander dat zou zien en beleven en je er steeds van bewust te zijn dat jouw perspectief niet het enige is. Problemen ontstaan vaak als we ervan uit gaan dat ons perspectief voor alles en iedereen geldt en we ons afsluiten voor andere zienswijzen.

Les 3 – Doen alsof helpt je bij het ontdekken van alles wat je al in je hebt


Het open staan voor veranderingen en andere zienswijzen is niet altijd makkelijk. Het spontaan tegemoet kunnen treden en omarmen van veranderingen, vraagt om zelfbewustzijn, empathie, aanpassingsvermogen, lef, volharding en een ontwikkelmindset; de overtuiging dat jezelf voortdurend kunt blijven ontwikkelen.

In de westerse wereld zien we onszelf vaak als één samenhangend geheel, onze ware ik, die we kunnen ontdekken door middel van zelfreflectie, persoonlijkheidsvragenlijsten etc. Confucius zag de mens veel meer als een complexe verzameling van emoties, drijfveren, verlangens en eigenschappen die ons vaak verschillende, tegenstrijdige richtingen uit sturen.

Dit perspectief maakt het makkelijker om jezelf te ontwikkelen, om te veranderen; je bent plooibaar omdat je persoonlijkheid niet éénduidig is en niet is vastgepind op één momentopname. Als je jezelf op een confucianistische manier wilt ontwikkelen, betekent dit dat je patronen moet leren herkennen (bijv. de manier waarop je reageert op een bepaalde persoon). Als je patronen herkent kun je ze actief proberen te veranderen, door bijvoorbeeld in een interactie bewust andere facetten van jezelf te belichten en te laten zien. Dit voelt in het begin als nep (je reageert anders dan je van binnen voelt, of wat je primaire reactie zou zijn). Maar door te doen alsof doorbreek je gedragspatronen en ingesleten gewoontes en ben je in staat om jezelf beter te verbinden met anderen.

Dit alsof-gedrag kun je ook inzetten om tijdelijk (denkbeeldig) in een ander rol stappen. Door dit te doen creëer je meer begrip voor de ander en ervaar je een ander perspectief. In de oosterse wereld wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van rituelen. Rituelen kunnen helpen om het verleden anders te zien. Zodra je kunt zien en aanvaarden hoe je wordt beperkt door het verleden (een negatief zelfbeeld als gevolg van moeizame relaties, gemaakte fouten en emoties ten aanzien van anderen) ontstaan er talloze mogelijkheden om toekomstige relaties te veranderen en te verfijnen.

Veranderen? Begin in het hier en nu

Puett eindigt zijn boek met het volgende pleidooi dat we bij ORMIT omarmen. In de huidige VUCA-wereld is het aan ons om orde te scheppen. Wij construeren de wereld zelf en voorzien hem van patronen. Willen we zaken veranderen dan kunnen we dit direct doen door gewoon te beginnen in het hier en nu:
1. door dagelijkse rituelen (voorlezen voor het slapen gaan, uit eten met je partner, begroetingen) zo uit te voeren dat we de relaties met onze naasten verbeteren
2. door onze energie (fysiek, mentaal, sociaal) op peil te houden
3. door ons hart en hoofd erin te oefenen om zo op een effectieve manier allerlei dagelijkse beslissingen te nemen
4. door de neiging te weerstaan om onbekende ervaringen uit de weg te gaan en juist nieuwe ervaringen aan te gaan.

Dit is het tweede deel van de blogserie "Blikverruimers: drijvers van succesvol veranderen". Lees hier deel 1. 

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Onze laatste blogs ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!