An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Blikverruimers: drijvers van succesvol veranderen 

Blogserie deel 3: Niet horizontaal, maar verticaal 

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Ingrid van Tienen
Datum: 04-10-2017 
Adjunct Directeur ORMIT 

Learning agility: niet alleen voor millennials

Dagelijks zie ik het bij ORMIT: jonge talentvolle mensen die onbevangen en met veel energie in organisaties aan veranderprogramma’s werken. Iedere keer ben ik weer positief verrast hoe zij ook ervaren collega’s daarin meekrijgen. Learning agility is niet alleen voorbehouden aan millennials. Het gaat om een mindset en een levenshouding. Een houding die zich kenmerkt door een hoge mate van zelfbewustzijn en het openstaan voor veranderingen en ontwikkeling.  Het vergroten van de learning agility van medewerkers is daarmee een belangrijke succesfactor voor organisaties. De grote vraag is dan: Hoe doe je dat? In deze reeks geef ik vanuit verschillende perspectieven antwoord op deze vraag. 
 

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.Ontwikkelen is geen lineair proces

In onze VUCA-wereld volstaat het je eigen maken van nieuwe kennis en vaardigheden niet meer. Daarvoor volgen veranderingen elkaar te snel op. De kunst is om te kunnen inspelen op de continue stroom van veranderingen die op je af komt. Dit vraagt om een op groei gerichte mindset, de overtuiging dat je jezelf voortdurend kunt ontwikkelen door inspanning, toewijding en doorzettingsvermogen. En learning agility, het vermogen om snel te kunnen leren van nieuwe ervaringen.


Ontwikkelen is geen lineair proces. In de tijd maken we verschillenden cycli door van groeien, stabiliseren, vastzitten en een nieuwe doorbraak. Soms stoppen mensen met groeien, ze ontwikkelen en veranderen niet meer en blijven hangen in een bepaalde fase. Als mensen groeien (ook letterlijk) doorlopen ze verschillende ontwikkelfasen. Niet alleen als kind, maar ook als volwassene. Er zit wel een groot verschil tussen. Kinderen ontwikkelen als vanzelf, voor volwassenen is het soms hard werken om te blijven groeien.

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Ontwikkelfasen
Er zijn verschillende denkkaders en modellen om deze ontwikkelfasen te beschrijven. Veelal komen hierin de volgende fasen met bijbehorende kenmerken, terug:

1. Afhankelijk-conformeren

Is een teamspeler, vertrouwt op autoriteit en volgt, zoekt naar richting, is gericht op anderen.

2. Onafhankelijk-presteren

Denkt onafhankelijk, is zelfsturend, heeft een eigen agenda, staat voor wat hij of zij gelooft, laat zich leiden door een intern kompas.

3. Verbonden-samenwerken

Ziet systemen, patronen en samenhang, denkt in de lange termijn, kijkt vanuit meerdere perspectieven, omarmt tegenstrijdigheden, geeft betekenis.

Ontwikkelfase leider moet aansluiten bij omgeving


Voor een leider is de ontwikkelfase waarin je je bevindt en van waaruit je denkt en acteert enorm bepalend. Om effectief te zijn moet waar je staat in je persoonlijke ontwikkeling passen bij de complexiteit van de omgeving waaraan je sturing geeft. Onze huidige VUCA-wereld stelt hieraan hoge eisen; simpele en geordende omgevingen worden schaars, we leven en werken in een wereld die zich kenmerkt doordat alles met elkaar verbonden is, voortdurende verandering en ambiguïteit.
Stress ontstaat veelal niet door een hoge werkdruk, maar vooral doordat medewerkers en leiders het lastig vinden om betekenis te geven aan een omgeving die te complex voor ze is en niet aansluit bij hun huidige ontwikkelstadium. Om hiermee te kunnen dealen is meer nodig dan een conventionele training.

Horizontale en verticale ontwikkeling


Je kunt twee soorten ontwikkeling onderscheiden: horizontale en verticale ontwikkeling. Horizontale ontwikkeling gaat het over het toevoegen van kennis, vaardigheden en competenties. Verticale ontwikkeling gaat over het ontwikkelen van hoe iemand naar de wereld kijkt en erover denkt, zijn of haar mind-set en identiteit.
Veel ontwikkelactiviteiten zijn gericht op horizontale ontwikkeling. En dat is op zich een prima startpunt en nog steeds belangrijk: het is handig om te weten wat er van je verwacht wordt en om te leren hoe je dat doet. Maar als mensen dit al weten, maar het in het dagelijks werk nog steeds niet doen, dan wordt het tijd voor ook een andere insteek. Het combineren van beide perspectieven is het meest succesvol.

More than image

We prepared some high-quality photos, that you can use in your projects. When you have to show your application or website on iPhone, iPad or Macbook you can use these images.

Drie hefbomen voor effectieve ontwikkeling

Effectieve (leiderschap)ontwikkeling ontstaat als de volgende drie elementen bij elkaar komen.

Uitdagende ervaringen

Er wordt een leeromgeving gecreëerd die maakt dat je terecht komt in een complexe situatie waarin je normale manier van denken en handelen niet volstaat. De situatie dwingt je om op zoek te gaan naar betere manieren om ermee te dealen, buiten je comfort zone en normale patronen. Dit vereist dat je open staat voor en op zoek gaat naar nieuwe aanpakken.

Botsende perspectieven 
Je wordt geconfronteerd met mensen met verschillende perspectieven op de wereld, meningen en achtergronden. Je leert nieuwe manieren van denken kennen waardoor je eigen mentale model en kijk op de wereld, wordt uitgedaagd en verbreed. 

Betekenis geven
Het proces om alleen of met behulp van anderen (peers, coach) door middel van reflectie betekenis te geven aan je nieuwe ervaringen en perspectieven. Zodat je deze kunt integreren in je eigen wereldbeeld, waardoor een nieuw, breder wereldbeeld ontstaat. En je een stap zet in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Dit is het derde en laatste deel van de blogserie "Blikverruimers: drijvers van succesvol veranderen". Lees hier deel 1 en hier deel 2.  

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Onze laatste blogs ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!