An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Baas over je leven start met persoonlijk leiderschap

Blog van Ingrid van Tienen, Adjunct Directeur ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Ingrid van Tienen
Datum: 17-3-2016 
Adjunct Directeur ORMIT 

Investeren in persoonlijk leiderschap

Nu een baan voor het leven niet meer bestaat in deze snel veranderende arbeidsmarkt, is het hard nodig dat medewerkers en leidinggevenden investeren in persoonlijk leiderschap. Dat is het startpunt om duurzaam inzetbaar te zijn.

Als specialist in traineeships en leiderschapsontwikkeling werkt ORMIT met (toekomstige) leiders aan zelfinzicht, eigenaarschap en lef waardoor zij in staat zijn om regie te voeren over hun eigen loopbaan. Ook ervaren ORMIT’ers in hun traineeship aan den lijve hoe leiders een open cultuur kunnen creëren, waar het continu ontwikkelen van de talenten van medewerkers normaal is. Deze inzichten kunnen zij later toepassen als ze zelf leiding geven. Vijf tips uit de praktijk van ORMIT om medewerkers en leidinggevenden duurzaam inzetbaar te maken.

1. Praat over dingen die er echt toe doen

Een open bedrijfscultuur, waar het continu ontwikkelen van de talenten van medewerkers normaal is en waarin medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en eigenaarschap pakken, helpt bij het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid. Dit vraagt om leiders die een plezierige, veilige, uitnodigende, maar tegelijkertijd ook uitdagende sfeer weten te creëren. Leiders die medewerkers waarderen om hun talenten, eerlijke feedback geven, inspireren en (praktisch) ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Dit vraagt om leiders die het gesprek durven aan te gaan over de zaken die er echt toe doen: Vind je dat we optimaal gebruiken maken van je talenten? Wat geeft je energie in je huidige werk? Wat zijn energievreters? Wat zijn je echte wensen als het gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling? Hoe gaat het thuis? Hoe vind je dat ik het doe? Wat zijn je ambities op langere termijn? Dit soort vragen stellen, vraagt om zelfbewuste managers die zelf persoonlijk leiderschap laten zien.

2. Doe nieuwe ervaringen op

Om blijvend succesvol te zijn, moeten organisaties wendbaar zijn. Wendbare organisaties bestaan niet, wendbare medewerkers wel! Medewerkers die zich continu kunnen aanpassen, of nog liever vooruitlopen op de veranderende eisen. Dit vraagt om het voortdurend opbouwen van nieuwe competenties en het verder ontwikkelen van talenten om, ook op termijn, een optimale fit te houden tussen de kennis en vaardigheden van de medewerker en de eisen die de markt en organisaties stellen. Het opdoen van nieuwe ervaringen, of anders gezegd mobiliteit, draagt bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Daarvoor hoef je niet per se van werkgever te wisselen, dat kan ook binnen één organisatie en zelfs binnen één functie. Het gaat vooral om de leerwaarde in je werk te blijven zoeken!

3. Leerwaarde en learning agility vergroten

De leerwaarde in je werk is de mate waarin je van je werk blijft leren en nieuwe kennis, vaardigheden en expertise opdoet. Nieuwe ervaringen brengen je uit je comfortzone, je ontwikkelt nieuwe vaardigheden en perspectieven. Als je een tijdje in dezelfde organisatie dezelfde functie vervult neemt de leerwaarde af. Maar er zijn vaak veel mogelijkheden om de leerwaarde weer te vergroten: denk aan job crafting, een tijdelijk project, nieuwe collega’s in het team etc.

Als specialist in traineeships ervaart ORMIT dagelijks de impact van jonge talenten op hun directe omgeving. Met hun gedrevenheid, scherpte en onbevangenheid werpen ze een ander licht op zaken en dagen ze de status quo uit. Ook het inrichten van een ‘voorhoede’ van medewerkers die het goede voorbeeld geven en andere daarmee inspireren, zoals Achmea heeft ingericht, is een mooi voorbeeld in dit kader.

Om nieuwe ervaringen om te zetten in leerervaringen en nieuw gedrag heb je een bepaalde mate van learning agility nodig. Learning agility is het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen nieuw gedrag te ontwikkelen. Mensen met een hoge learning agility zoeken naar nieuwe uitdagingen, halen meer uit hun ervaringen door er bewust op te reflecteren, willen veranderen en staan open voor feedback.

4. Veerkracht en weerbaarheid versterken

Mentaal veerkrachtige en weerbare medewerkers kunnen goed omgaan met de snelle veranderingen van deze tijd. De werkdruk wordt steeds hoger. Dat is een gegeven. De sleutel ligt dan ook niet in het proberen terug te dringen van de werkdruk, maar in het helpen van medewerkers om hier tegen opgewassen te zijn. Dit begint met het vergroten van het zelfbewustzijn en van persoonlijk leiderschap van medewerkers. Dit door het vergroten van inzicht in de eigen talenten, drijfveren, ambities, waarden, het concreet maken van iemands dromen, eigenaarschap pakken over je carrière en loopbaan. Je hart volgen vraagt om lef. De neiging van mensen is vaak om te kiezen voor gemak en zekerheid en niet voor uitdaging en onzekerheid. Door het zetten van de eerste kleine stappen kom je in beweging. Of zoals Loesje het zo mooi zegt: Leven is het meervoud van lef!

5. Ga gesprek aan over gezondheid

De voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid is een goede fysieke en psychische gezondheid. Medewerkers die gezond en energiek zijn, zijn uiteraard beter inzetbaar. Als medewerkers kampen met hun gezondheid vraagt het van de werkgever om slim en waarderend om te gaan met de fysieke en psychische beperkingen van medewerkers: hoe kan iemand, ondanks zijn of haar beperkingen, toch een waardevolle bijdrage leveren en met plezier werken? Preventief helpt het om medewerkers bewust te maken van hun leefstijl: Eet je gezond? Beweeg en slaap je voldoende? Hoeveel energie heb je als je ’s avonds thuis komt? Waar krijg je energie van? Best een lastig gesprek om als werkgever te voeren: waar bemoei jij je mee? Bij ORMIT merken we dat jonge mensen het vaak juist wel prettig vinden om het over dit soort onderwerpen te hebben met hun manager. Zij lijken bewuster te zoeken naar een optimale balans in hun leven. Het inzicht dat je eigen gedrag en leefstijl 40 procent van je geluk bepaalt (en niet je aanleg en de omstandigheden waarin je verkeert) helpt enorm bij het serieus nemen van dit onderwerp.

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Onze laatste blogs ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!