An awesome website

Drag and drop your page in minutes. Add your own text & styling and you're basically done!

Afgestudeerd...wat nu?

Blog van Nick Hoogendoorn, Adjunct Directeur ORMIT

High Resolution

We did a 2.5K size high resolution photo that will suit even for a very large web site.

Easy to Use

Blocks fixed to 12 Grid system. It allows you to find understanding between the designer and developer.

Many Components

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it.

Over de auteur

Door: Nick Hoogendoorn 
Datum: 23-07-2015
Adjunct Directeur ORMIT


'Goed voorbereid aan je carrière beginnen is meer dan het halen van je laatste tentamen'

Tijdens recruitment activiteiten komen we veel studenten tegen. Studenten met mooie cv’s en veel ambitie die niet kunnen wachten om de arbeidsmarkt te betreden. En daar begint het probleem, want al dat talent heeft vaak geen idee van wat ze echt willen als het gaat om werk en als ze het al denken te weten is dat vaak gestoeld op los zand.

Het niet weten maakt veel studenten onzeker. De arbeidsmarkt biedt een scala aan mogelijkheden, er zijn onnoemelijk veel manieren om je te oriënteren en bedrijven trekken veelal vroeg aan studenten. En als men dan een recruiter spreekt, wil deze juist een stevig onderbouwde motivatie horen over waarom juist jíj de geschikte kandidaat voor de baan bent. Dan zal ik de obligate vraag waar je over 5 jaar staat nog maar even achterwege laten… Kortom keuzestress! Maar getuigt het juist niet veel meer van persoonlijk leiderschap door gewoon te erkennen dat je het nog niet weet? Hoe kun je immers!

Studenten hebben zich gefocust op nevenactiviteiten en het behalen van hun studie in een genoodzaakt flink tempo. De weinige tijd die men hiernaast overhoudt gaat niet uit naar het oriënteren op de arbeidsmarkt. Een studie wordt maar al te vaak gekozen omdat dit past bij de vakken die iemand goed afgaan of omdat vrienden de studie ook gaan doen of gewoon omdat de studie wel leuk lijkt… Gelukkig wordt op steeds meer universiteiten de noodzaak gevoeld om meer aandacht aan het loopbaanperspectief te besteden. Dit is echter nog lang niet breed doorgevoerd. Met als gevolg dat veel hoog opgeleid talent met een mooi diploma de universiteit verlaat en zichzelf de vraag stelt “wat nu?”.

Op zich nog geen man overboord als men serieus aan de gang gaat met deze belangrijke vraag en even de tijd neemt om antwoorden te vinden. De praktijk leert vaak anders. De gemiddelde afgestudeerde begint gewoon met solliciteren en oriënteert zich veelal oppervlakkig en beperkt op de arbeidsmarkt. De focus ligt vaak alleen op die bedrijven die men tegenkomt als consumenten. Men praat elkaar na als het gaat om bedrijven die zogenaamd “hot” zijn en keuzes zijn vaak sociaal wenselijk. Dit alles zonder echt te weten hoe het er intern bij zo’n bedrijf aan toe gaat. En dan heb ik het alleen nog maar over de naam van het bedrijf, laat staan als hierbij ook nog eens het type werk en functie in ogenschouw moet worden genomen. Het starten van een carrière lijkt daardoor veel meer op een roulette dan een weloverwogen en intrinsiek gemotiveerd proces.

Dit is jammer want daardoor gaat veel talent verloren. Talent kan immers pas echt tot wasdom komen als het tot zijn recht komt in de juiste omgeving. Helaas komt dit besef pas als men al jaren op weg is in zijn carrière, met alle gevolgen van dien.

Overigens is het hierboven geschetste beeld niet iets van deze tijd. Twintig jaar geleden was diezelfde problematiek er de reden van dat ORMIT werd opgericht. Ook toen zagen de bedrijven die aan de wieg van het ORMIT concept stonden dat veel studenten die bij hun startten dat deden zonder dat ze eigenlijk wisten waar ze aan begonnen. Met een hoog verloop aan het begin van carrières als gevolg daarvan.. Dit is spijtig en kostbaar voor de werkgever, die immers geïnvesteerd heeft in het werven, opleiden en inwerken van talent. Een investering die wegvloeit als iemand snel weer vertrekt. Voor het talent in kwestie is het eigenlijk nog vervelender, want dit wil een vliegende start maken en niet na 1,2 of 3 jaar tot de conclusie komen dat dit een valse start was. Het inzicht dat de eerste baan niet de juiste baan was is natuurlijk waardevol, maar geeft nog geen inzicht in wat het dan wél moet zijn.

Het ORMIT concept is er dan ook op gericht om juist dit inzicht te geven, in ons geval daarbij specifiek gericht op toptalent met een brede management ambitie. Wij merken hierbij elke dag weer hoe belangrijk het is dat talent het juiste carrière pad kiest. Dit merken wij ook als we onze ORMIT alumni spreken. Zij ervaren nog steeds de waarde van een stevig fundament onder een carrière. Iets waar onze participanten ook dagelijks de vruchten van plukken. Een juiste match tussen functie en talent zorgt immers voor een maximaal rendement en een duurzamere relatie. Dit resulteert in meer bevlogenheid, grotere betrokkenheid, lager ziekteverzuim en minder verloop en meer geluk in je werk. Kortom, investeren in het ontdekken van waar je persoonlijke loopbaan pad ligt levert voor alle partijen enorm veel op!

Gelukkig zijn er initiatieven die studenten al in vroeg stadium willen helpen om studenten te helpen om zich beter voor te bereiden op hun carrièrestart. Een van deze initiatieven is de Stichting VOOR. Onder het mom van ‘goed voorbereid aan je carrière beginnen is meer dan het halen van je laatste tentamen’ wil Stichting VOOR studenten helpen met het verkrijgen van een duidelijk en realistisch beeld van zichzelf én de arbeidsmarkt. Een mooi initiatief dat aansluit bij waar ORMIT voor staat en dat wij dus actief en van ganser harte ondersteunen!

Variety of designs

Use samples as-is or with new blocks from a UI Kit

Meer blogs

To get started, you select the desired sample and base the entire website on it. It’s that simple!

over ormit

Each of these beautiful samples you can use as-is or with new blocks from a UI Kit to make your site.

User Guide

You’ll get a description of each component and learn how to connect and use them.

Responsive Layout

Of course we haven’t forgotten about the responsive layout. Create a website with full mobile support.

 

Onze laatste blogs ontvangen? Meld 
je aan voor de nieuwsbrief!